VGM NL informeert achterban over nieuwe Warmtewet

Exploitanten van alle collectieve warmtenetten (stadsverwarming, WKO-systemen, blokverwarmingsinstallaties) moeten vanaf 1 januari 2014 voldoen aan nieuwe eisen. Op 11 juni 2013 is daarvoor de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe Warmtewet heeft ook gevolgen voor veel woningcorporaties/vastgoedbeleggers, andere woningbeheerders zoals VvE’s en beheerders voor veel MKB-bedrijven.

Onduidelijkheden

vgmVGM NL, de branchevereniging voor de vastgoedmanager, informeert op basis van informatie van IVBN haar achterban over de wijzigingen. De nieuwe wet roept een aantal vragen op. Juridisch is nog niet duidelijk of vastgoedbeleggers in alle gevallen ook als leverancier gezien moeten worden. Ook is er nog onduidelijkheid over een aantal praktische zaken zoals ‘bemetering’ en het zogenaamde maximumtarief dat voor warmtelevering gerekend mag worden.  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat deze maximumtarieven nog vaststellen.

Maximumtarieven

ACM heeft onlangs een indicatie over de maximumtarieven afgegeven. In een handreiking van Aedes staan de formule en de parameters die zeer recent zijn gepubliceerd in het Warmtebesluit en de Warmteregeling. Deze indicatie van de maximumprijs is gebaseerd op het prijspeil van 2009 en bedraagt voor het vastrecht maximaal 260 euro (incl. BTW) per jaar en voor de variabele warmteprijs 24 euro (incl. BTW) per jaar.

Handreiking Aedes

Klik hier voor de handreiking van Aedes en hier voor het warmtebesluit en hier voor de warmteregeling.

Lees ook het opiniestuk: “Nieuwe Warmtewet gaat kantoorverhuurders raken”.

Bron: VGM NL / IVBN