7 tips voor opdrachtgevers bodemenergiesystemen

Deze week heeft de WKO-manifestatie plaatsgevonden, georganiseerd door DWA in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting. Op de bijeenkomst zijn ruim 100 bezoekers afgekomen. Tijdens het event zijn praktijkervaringen, actuele trends, succesfactoren en kwaliteitsmanagement op het gebied van warmte- en koudeopslag besproken.

7 tips voor opdrachtgevers bodemenergiesystemen

bodemenergieTijdens het event zijn aan de afnemers van bodemenergiesystemen een aantal tips gegeven. Deze tips zijn in het kort:

  1. Steek tijd in het doordenken van uitgangspunten en eisen voor het ontwerp en leg die vast.
  2. Maak afspraken over de prestaties van het WKO-systeem.
  3. Contracteer (gegarandeerde) prestaties.
  4. Koop vakbekwaamheid in.
  5. Zorg voor goede regie, duidelijke verantwoordelijkheden en weinig demarcaties oftewel weinig begrenzingen
  6. Eis prestatiemonitoring na oplevering
  7. Hanteer een termijn van 2 jaar voor functioneel opleveren

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is bodemenergie een vorm van hernieuwbare energie.

Utiliteitsbouw

In de utiliteitsbouw is warmte-koudeopslag een bewezen techniek, die in ongeveer de helft van de markt al standaard wordt toegepast. De voornaamste reden is het financiële voordeel ten opzichte van conventionele koelmachines die relatief veel energie gebruiken. De extra investering is hierdoor al binnen enkele jaren terug te verdienen, al komen kosten en baten nog niet altijd bij dezelfde partij terecht.

Lees meer over bodemenergie op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving of AgentschapNL.

Praktijkcase

Villa Flora maakt gebruik van een energiecentrale ten behoeve van de opwekking en het transport van warmte en koude naar de gebouwen van Villa Flora en de Innovatoren. Bekijk hieronder een filmpje (4:56 minuten) over dit project (bron: INNAX).

Lees ook…

Het interview met Rob van Bergen (directeur ISSO): “Elk (nieuw) WKO systeem vraagt aandacht”.
Lees hier een aantal tips om je WKO te optimaliseren: “Zo realiseer je een optimale WKO”.

Bron: Energievastgoed