Bouwproductie plust door (duurzame) renovaties en onderhoudswerk

De bouwproductie is in kwartaal twee en drie van dit jaar licht gegroeid door verbouw – en onderhoudswerkzaamheden. Dit meldt het ING Economisch Bureau in het economisch kwartaalbericht voor de bouwsector. In 2014 wordt geen verdere groei verwacht omdat de economie nog tegenzit.

Renovaties en onderhoudswerk

Unica-Amsterdam-e1326280243696Onderhoudswerk en verbouwingen zijn verantwoordelijk voor de plusjes in de bouwproductie (1,5 procent in het tweede en 0,7 procent in het derde kwartaal  t.o.v. een kwartaal eerder). Opdrachtgevers kiezen steeds voor transformatie, renovatie of verduurzaming van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw.

Utiliteitssector

Welke trends zijn er gaande in de utiliteitsbouw?

  • In het 2e en 3e kwartaal van 2013 is er enig herstel van de investeringen in bedrijfsgebouwen geweest
  • De orderboeken nemen iets toe. Dit komt voornamelijk door herstel en verbouw van bedrijfspanden.
  • Transformatie-projecten van bijvoorbeeld lege kantoorpanden komen langzaam op gang. Dit blijkt onder meer uit een toename van het aantal vergunningen voor verbouwwerkzaamheden.
  • Het aantal vergunningen voor nieuwbouw bleef wel dalen.
  • Het aantal utiliteitsbouwers dat aangeeft te weinig opdrachten te hebben krimpt
  • De toenemende opdrachtenstroom van herstel en verbouw opdrachten is hier deels verantwoordelijk voor.
  • Daarnaast hebben uiteraard veel bouw-bedrijven gereorganiseerd en zo de capaciteit verkleint.

De bouwtrends worden geillustreerd door de onderstaande vier grafieken.

tabel1

figuur1

figuur2

figuur3

Kantorenmarkt krimpt

Voor 2014 verwacht ING nog een krimp van de productie in de utiliteitsbouw. De economische neergang zorgt er voor dat bedrijven nog voldoende vierkante meters hebben en weinig behoefte hebben aan nieuwe bedrijfspanden. De bezettingsgraad ligt in oktober 2013 op 78 procent. Sinds begin 2013 is deze hiermee wel licht gestegen maar ligt nog ver onder het niveau van enkele jaren geleden. De hoge leegstand in de kantorenmarkt (15 procent) samen met een afnemende vraag door onder andere de opmars van Het Nieuwe Werken zorgt ook voor een verdere daling van de bouw van nieuwe kantoren.

Kwartaalbericht

Lees hier het complete kwartaalbericht over trends in de bouwsector van ING.

Bron: Energievastgoed.nl