8 praktijktips van zwembaden-ESCo gemeente Rotterdam

Het fenomeen Energy Service Company is relatief onbekend in Nederland, een financieringsmodel dat in o.a. de VS al tientallen jaren succesvol wordt toegepast. De gemeente Rotterdam en Strukton zijn als eerste partijen een grootschalig ESCo-project gestart: het verduurzamen van 9 zwembaden in de Maasstad.

Zwembaden-ESCo

groene-zwembadenStrukton en Hellebrekers technieken zijn sinds 1 april 2011 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden van Rotterdam voor een periode van 10 jaar. Het onderliggende prestatiecontract levert een besparing van 34 procent op de energiekosten (ten opzichte van de energierekening van 2009). Dit komt neer op een bedrag van 3,4 miljoen euro. Hieruit worden de investeringen voor energiebesparende maatregelen bekostigd.

Acht tips

In de nieuwsbrief van het ESConetwerk geven beide partijen inzicht in het proces met acht ‘geleerde lessen’. Ze gaven dit inzicht tijdens de PPS Praktijkdag 2013.

Vier ‘lessons learned’ van contractmanager Gert-Jan de Looze (Gemeente Rotterdam)

1. Investeer in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en creëer een basis van vertrouwen.
2. Betrek alle stakeholders al in een vroeg stadium bij het project, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsleiders van het zwembad bij de aanbesteding, zodat u alle eisen goed formuleert.
3. Leg de uitgangssituatie goed vast, met name het onderhoudsaspect. Geef de aanbiedende partij dus ook voldoende tijd om alles te onderzoeken (conditieniveau).
4. Stuur op hoofdlijnen middels juiste communicatiestructuren en informatietools.

Vier ‘lessons learned’ van exploitatiemanager Peter van Schijndel (Strukton)

1. Schenk continue aandacht aan een transparante samenwerking. Er moet echt van beide kanten bereidheid zijn om er gezamenlijk voor 10 jaar een succes van te maken.
2. Pas na 1 á 1,5 jaar heeft u volledige kennis van de gebouwen en installaties. Neem dan ook de tijd om alles te leren kennen.
3. Streef als opdrachtnemer naar verdergaande optimalisaties en technische innovaties. Dat is één van de essenties van een constructie als een Energy Service Company.
4. Er is een sprake van cultuurverandering in de (dagelijkse) uitvoering. De gemeente gaat naar een regierol waarbij de markt het contract invult. Dat is een andere werkwijze en verdient aandacht.

Interview gemeente Rotterdam

Gert-Jan de Looze van de gemeente Rotterdam is vorig jaar geinterviewd door het Platform Duurzame Huisvesting:

Op Energievastgoed.nl is ook meer over deze praktijkcase, waar ook het Model Onderhoud- en EnergieprestatieContract (OEPC), vrijgegeven door de gemeente Rotterdam, is in te zien of te downloaden.

Bron: Energievastgoed.nl