Infographic: 7 inkooptips van bodemenergiesystemen

Een bodemenergiesysteem is een behoorlijke investering. Bij de inkoop van deze systemen zijn een aantal overwegingen belangrijk. Het Platform Duurzame Huisvesting heeft daarom een infographic met daarop 7 inkooptips gemaakt. Dit kan vastgoedeigenaren – en gebruikers helpen bij hun aankoopbeslissing.

Inkooptips bodemenergie

warmtekoude-353x283De 7 inkooptips van bodemenergiesystemen in het kort:

  1. Steek tijd in het doordenken van uitgangspunten en eisen voor het ontwerp en leg die vast
  2. Maak afspraken over de prestaties van het bodemenergiesysteem
  3. Contracteer (gegarandeerde) prestaties
  4. Koop vakbekwaamheid in
  5. Zorg voor goede regie, duidelijke verantwoordelijkheden en weinig demarcaties
  6. Eis prestatiemonitoring na oplevering
  7. Hanteer een termijn van 2 jaar voor functioneel opleveren

Lees meer uitgebreide informatie bij deze tips op deze pagina.

Bekijk de infographic op deze pagina of download hem hieronder.