VGM NL start meldpunt knelpunten Warmtewet

Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen. Door de wet moeten exploitanten van alle collectieve warmtenetten (stadsverwarming, WKO-systemen, blokverwarmingsinstallaties) vanaf 1 januari 2014 voldoen aan diverse eisen. De Warmtewet heeft consequenties voor veel partijen.

Knelpunten Warmtewet

vgmVGM NL heeft gezamenlijk met andere branchepartijen (IVBN, Vastgoed Belang, Stichting Kenzes en VvE Belang) met het ministerie van Economische Zaken om de tafel gezeten inzake de uitvoeringsproblemen rond deze wet. Hieruit werd duidelijk dat het aanpassen van de wet op korte termijn onmogelijk is. De wet wordt geëvalueerd over drie jaar. VGM NL opent per direct een ‘Meldpunt Warmtewet’ voor haar leden, opdrachtgevers en de genoemde brancheorganisaties. Dit meldpunt – warmtewet@vgm.nl – is bedoeld om de knelpunten die ontstaan bij de uitvoering van de Warmtewet in de praktijk te melden. Het doel is alle knelpunten te bundelen en aan het ministerie te rapporteren. Het meldpunt is niet ingericht als helpdesk.

Maximumtarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld. De Warmtewet wordt met ingang van 1 januari 2014 van kracht. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen.

Voor 2014 heeft ACM drie tarieven vastgesteld:

  1. de maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen.
  2. het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro.
  3. het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op 911,78 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet.  Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 31,31 euro per meter bij.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Warmteleveranciers mogen geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale tarieven. Uiteraard mogen zij wel een lagere prijs hanteren. De Warmtewet geldt alleen voor kleinverbruikers: consumenten en midden- en kleinbedrijven met aansluitingen tot en met 100 Kilowatt.

Bronnen: persbericht VGM NL / Autoriteit Consument & Markt