Opinie: Verdient u al geld met duurzaamheid?


Door Philine Krosse (SBRCURnet) – Kleine lokale ondernemers zouden het dichtst bij de particuliere klant moeten kunnen staan. Willen we de vele innovaties en ambities op het gebied van een CO2 neutrale omgeving waarmaken, dan is het belangrijk dat juist de ondernemers samen met de klant het vastgoed gaan (her)ontwikkelen. Het herontwikkelen gebeurt bij voorkeur op een integrale manier.
Deze kleine lokale ondernemers hebben het vaak druk. De meeste komen niet naar bijeenkomsten, of hebben geen budget voor dure trainingen. Het laaghangend fruit is ondertussen geplukt, de eenvoudige toe te passen innovaties zijn ontwikkeld en geïmplementeerd op verschillende gebieden. We moeten nu dus de juiste verbindingen leggen op verschillende schaalniveaus.

Energiewerkplaats

Philine-1395395198De Energiewerkplaats is een programma waarmee we inspringen op de bouwopgave voor de komende jaren: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Sinds ik hier vorig jaar bij betrokken raakte, besefte ik al snel dat het belangrijk is dat we aan het programma opdrachten moeten verbinden. Duurzaamheid gaat over een andere manier van werken, leren en organiseren. Klantgericht lijkt de focus te zijn, maar dát is een goede ondernemer toch altijd? Volgens mij krijg je mensen pas mee als je zelf de verandering bent, die je wilt zien.. Be the change you want to see, en wat betekent dit voor de Energiewerkplaats?

Samen werken, samen doen

Duurzaamheid gaat over trial and error, leren door te doen, door samen te werken, door open source. Maar elke situatie is ook maatwerk. Er is niet één juiste manier. Door de kennis uit nationale programma’s en afzonderlijke projecten verder in de reguliere praktijk te brengen, kunnen we echter wél weer de volgende stap maken. Dat wiel hoeft niet meer opnieuw uitgevonden te worden, het gaat om de doorontwikkeling van dat wiel. En volgens mij kunnen we juist hier als stichting een rol in spelen. Met de Energiewerkplaats kunnen we nieuwe verbindingen leggen; want er is al zoveel gedaan, maar het wordt niet verbonden!

Kennisdeling

Een van de belangrijkste punten is denk ik dat we de kennis – die vooral top-down geïnitieerd is – nu eens te laten landen, en dat we de kennis van ‘de partijen die het doen’ daarmee verbinden. Dit lukt alleen als we aansluiten op het punt waar zij (de partijen die het doen) zijn. Samen moeten we de juiste vragen stellen. Dit geldt zowel voor de gebruiker, de uitvoerende partijen en de opdrachtgevers, als voor alle andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld financiers. Zij zoeken allemaal naar continuïteit. Die werd tot vol kort gevonden in zoveel mogelijk omzetten. Maar wat als de echte continuïteit met het oog op duurzaamheid nu eens ergens anders zit?

De Energiewerkplaats laat de partijen ervaren dat je door samen te ontwikkelen, de opdrachtgever het beste aanbod doet. De Energiewerkplaats voorziet in nieuwe verbindingen, waardoor met werk werk gemaakt wordt. Waardoor verspilling geminimaliseerd wordt. Verspilling van de energie van de bedrijven die het doen. Daarnaast voorziet de begeleiding van de Energiewerkplaats in de juiste kennis en instrumenten op de juiste plek. Elke opgave heeft zijn eigen mogelijkheden. De energie van de een kan de ander weer verder helpen. We hoeven niet allemaal een website of een marketingstrategie of een eigen product of aanbod.

Ondernemerslogica

Door voor de Energiewerkplaats telkens een selectie te maken uit het aanbod, en dit op nationale schaal te verbinden met verschillende praktijken, kan dit aanbod ook voor een goede prijs door de kleine ondernemers afgenomen worden. Ondernemers betalen niet meer voor wat zij niet nodig hebben, ze krijgen precies wat zij nodig hebben om de volgende stap te zetten, zodat zij hetzelfde voor hun klanten kunnen doen. Het draait dan om het inzetten van de beste kwaliteit voor de specifieke vraag van je klant. Door jouw opdrachtgever het juiste advies te geven lever je die meerwaarde, waardoor we de verbindingen leggen op de juiste schaalniveaus, en er weer vertrouwen ontstaat in de sector.

Nieuwe verdienmodellen

Dit jaar sluit de Energiewerkplaats aan bij waar er energie is, en bouwt daar verder aan een sterkere beweging. Verder kijkend droom ik ervan dat binnen de Energiewerkplaats, al doende, nieuwe business modellen ontstaan. Niet binnen bedrijven of afzonderlijke sectoren, maar dwars door sectoren, bedrijven, gebieden en overheidsstructuren. Dat we als Energiewerkplaats samen met alle initiatieven die er al zijn, ook echt de doelstelling voor 2020 gaan bereiken. Doordat we de krachten bundelen en werk met werk maken! Dan zijn subsidies niet meer nodig.

Philine Krosse is programmamanager SBRCURnet. Dit artikel is eerder verschenen op de website van SBRCURnet.  Eén van de activiteiten op korte termijn is de bijeenkomst Geld verdienen met duurzaamheid, op 13 mei in Zoetermeer.