“Renovaties onmisbaar voor behalen klimaatdoelstellingen”

Duurzame renovaties zijn hard nodig om de energiebesparingsdoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Dit zei de Brit Adrian Joyce van Renovate Europe tijdens het vierde Euro-Mediterranean Energy Efficiency Forum in Monaco.

Renovate Europe

EEF2014_488De Brit Adrian Joyce, campagnevoorzitter van Renovate Europe, ziet duurzame renovaties als de sleutel om de doelstellingen te behalen. “In Europa staat de gebouwde omgeving redelijk vast. 90 procent van de gebouwen staat er in 2050 nog. Ik vind dat Europa een nieuw doel moet opnemen en 55 procent moet kunnen besparen in gebouwen. Het overkoepelde energiebesparingsdoel kan op 40 procent gesteld worden. In dit debat ligt de nadruk teveel op de lasten, we moeten gaan praten over de gezamenlijke kansen”, zo luidde het pleidooi van Joyce. Renovate Europe is een initiatief van de ‘Europese Vereniging van Bedrijven voor energie-efficiëntie in Gebouwen’ (EuroACE). Deze belangenorganisatie wil het energieverbruik van bestaande EU-gebouwen met 80 procent te verminderen tegen 2050 in vergelijking met 2005 . Renovate Europa wil ook dat de hele EU het jaarlijkse renovatiepercentage van gebouwen in de EU verhoogt van 1 procent naar 3 procent in 2020.

Energy Efficiency Forum

Het event werd georganiseerd door technisch dienstverlener Johnson Controls, de Stichting Prins Albert II van Monaco en The Climate Group. Meer dan 170 beleidsmakers en beslissers uit de private en publieke sector waren aanwezig. Centraal thema: energiebesparing in de gebouwde omgeving met vooral een focus op de positieve bijeffecten van energiebesparing. Denk aan het vergroten van het comfort en het verbeteren van het binnenmilieu. Dat kan leiden tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit.
Prins Albert II van Monaco zei tijdens de openingsspeech: “In deze tijd, waarin de toekomst van onze planeet in gevaar is door verschillende dreigingen, waarin energie-gerelateerde strategische onderwerpen controversiëler lijken dan ooit, maar bovenal een tijd waarin Europa het moeilijk heeft om economisch te groeien, is dit een doel dat we gezamenlijk moeten stellen. Alleen zo maken we van energie-efficiëntie een oprechte bron van gedeelde hoop voor onze planeet.”
Tijdens het event werd door beleidsmakers en beslissers uit het bedrijfsleven de vrees geuit dat de EU doelstellingen om het energieverbruik in 2020 met 20 procent terug te dringen, niet behaald wordt.

Energieprestatiecontracten

Tijdens het event was er ruimte voor concrete praktijkcases. Energieprestatiecontracten kunnen een grote rol spelen bij het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving.

Monaco
Directeur energie en milieu Cyril Gomez van de republiek Monaco zei tijdens de georganiseerde ronde tafel: “Politieke wil, daadkracht, expertise en menselijk kapitaal zijn doorslaggevend om energiebesparingsprojecten tot een succes te maken.” Monaco heeft met Johnson Controls een energieprestatiecontract gesloten voor de duur van 12 jaar. De stadstaat heeft 1 miljoen vierkante meter aan publiek vastgoed. Sinds 2006 is er 30 procent energie bespaard bij publieke gebouwen en 20 procent bij parkeerplaatsen. Gomez: “Ik wil benadrukken dat dit maar het begin is. Het sluiten van energieprestatiecontracten en het implementeren ervan vergt een lange adem.”

Berlijn
Het ‘Berliner Energie Agentur’, opgericht in 1995, is een publiek-private samenwerking. Deze PPS adviseert zowel overheden als het bedrijfsleven op het gebied van energiebesparing. In de Duitse hoofdstad staan er zesduizend publieke gebouwen. Volgens CEO Michael Geissler zijn er nu 1.500 duurzaam gerenoveerd. Maatregelen die genomen zijn: stadsverwarming, energiezuinige verlichting en meer hernieuwbare elektriciteit. Ook wordt de straatverlichting uitbesteed aan de private partij via een serviceprestatiecontract. Volgens Geissler hebben de projecten geleid tot meer werkgelegenheid: “In totaal zijn er 25 technische dienstverleners bij deze projecten betrokken. Politici en beleidsmakers zien het potentieel ook. Denk aan de belastingen die geïnd kunnen worden. Elke euro in energiebesparing leidt tot het innen van 7 euro belasting voor de overheid”.

“1 euro investering in energiebesparing leidt tot 7 euro belastingen” (CEO Michael Geissler, Berlijn Energie Agentschap)

Energy Efficiency Innovator Awards

Tijdens het event werden Awards uitgedeeld. De prijzen werden uitgereikt aan het Zwitserse SUSI Energy Efficiency Fund (Finance Award), de Nederlandse Postcode Loterij (Project Award voor de groene ondernemerswedstrijd Green Challenge) en journalist Artur Nelsen van de website Euractiv (Communicatie Award).
Het SUSI Energy Efficiency Fund financiert duurzame renovaties van gebouwen, productiehallen en publieke infrastructuur. Het fonds krijgt in ruil daarvoor een premie voor de gerealiseerde besparingen. Als eerste project zijn vijf gebouwen in Monaco duurzaam gerenoveerd. 65 miljoen staat nog klaar om geïnvesteerd te worden in andere projecten.

EEF2014_428De winnaars van links naar rechts:

Bron: Energievastgoed.nl