Kennismaken met een BIM tijdens de BIMCaseweek


tvvlTijdens de BIMCaseweek die plaatsvindt van 3 tot en met 6 juni organiseert TVVL de cursus ‘Kennismaken met een BIM’. De cursus wordt gehouden op dinsdag 3 juni a.s. op Landgoed Zonheuvel in Doorn, waar alles op gebied van BIM staat te gebeuren.

Een BIM (Building Information Model) is meer dan een informatiemodel waar relevantie informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Het is een instrument dat integraal samenwerken vorm geeft. Integraal samenwerken tussen verschillende partners met als resultaat tevreden klanten. Dat is de kracht van een BIM.

Bent u bekend met de kracht van een BIM? Heeft u inzicht wat een BIM voor uw organisatie betekent? Na het bijwonen van deze tweedaagse cursus heeft u praktische en toepasbare kennis.

In samenwerking met ISSO en met ondersteuning van OTIB organiseert TVVL een tweedaagse cursus ‘Kennismaken met een BIM’ met als doel te ervaren wat de kracht van een BIM is en inzicht te geven in wat een BIM voor hun organisatie betekent. Na afloop hebben de leden inzicht in de BIM volwassenheid van hun organisatie en praktische en toepasbare kennis van een BIM opgedaan.
Een case, de BIMmeetlat, waarbij een analyse van de eigen organisatie wordt gemaakt, is onderdeel van de workshop. Deelnemers krijgen de publicatie ISSO 109: Starten met een BIM uitgereikt.

Dag 1 – BIM inspiratie

  • Wat is er aan de hand in onze sector?
  • Waarom zijn BIM en integraal samenwerken noodzakelijk?
  • Wat is de sense of urgentie om juist nu aan de slag te gaan?
  • Wat is een BIM? Waar liggen kansen voor mijn organisatie?
  • Een externe spreker vertelt wat een BIM voor zijn organisatie betekent.
  • Tijdens een interactieve werkvorm bespreken de deelnemers samen met begeleiders, gastsprekers de brandende vragen.

Dag 2 – BIM volwassenheid

  • De uitkomsten van de BIMmeetlat (case) vormen de ingrediënten voor een goed gesprek in het BIMcafé.
  • Wat zijn knelpunten in uw organisatie? En misschien nog belangrijker waarom?
  • Het BIMtriviant wordt gespeeld om de opgedane kennis van deelnemers te toetsen en te borgen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor personen die vanuit hun functie (mede-) verantwoordelijk zijn of worden voor de implementatie van een BIM. De workshop is daarom gericht op: directeuren, afdelingshoofden, bedrijfsleiders, projectmanagers en -leiders, adviseurs en aangestelde functionarissen voor BIM.

Algemene informatie

De cursus vindt plaats op dinsdag 3 juni 2014 en donderdag 3 juli 2014. De eerste cursusdag vindt plaats tijdens en op de locatie van de BIMCaseweek (Landgoed Zonheuvel in Doorn). Hierdoor kunnen deelnemers kennismaken met BIM in uitvoering.

De prijs voor TVVL-leden bedraagt € 850,00 en voor niet leden € 975,00 excl. BTW.

Meer informatie is te krijgen bij TVVL cursussecretariaat, tel. 033-4345760, email cursus@tvvl.nl of internet www.tvvl.nl/bim.