Workshop 5 juni: Energiebesparing met prestatiecontracten


Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Prestatiecontracten blijken hierbij een goed middel om afspraken vast te leggen over energiebesparing. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen. De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij hiervoor een raamwerk. De technische en financiële haalbaarheid, inclusief de risico’s van verduurzamings-projecten worden steeds beter inzichtelijk gemaakt met software waardoor de business case van verduurzamingsprojecten gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking in gebouwen steeds beter kan worden doorgerekend.

ProvadaIn deze workshop leert u de ins en outs kennen van energieprestatiecontracten en vastgoedprofessionals krijgen antwoord op vragen als:

  • Zijn er wettelijke verplichtingen tot energiebesparing?
  • Wat is een energieprestatiecontract en hoe gebruik je de menukaart
  • Wanneer kan een energieprestatiecontract het beste worden toegepast?
  • Hoe wordt de energieprestatie bepaald en gegarandeerd?
  • Hoe wordt een huurder betrokken bij het energieprestatiecontract?
  • Uit welke onderdelen bestaat een energieprestatiecontract?
  • Hoe krijg je inzicht in de business case van verduurzamingsprojecten (Voorbeeld)

Kijk voor meer informatie op www.provada.nl