11 september: NVDO Studiedag Best Value Procurement (BVP) voor Asset ManagementBest Value Procurement, oftewel prestatie-inkoop, is een selectie- en inkooptechniek die de laatste jaren sterk aan populariteit wint. 
Idealiter wordt bij deze manier van inkopen alle kennis en deskundigheid van de aanbieder verwacht en stelt de opdrachtgever functionele specificaties en vragen. 
Leent deze manier zich voor Asset Management? En zijn de beslissers in de onderhoudsindustrie er überhaupt klaar voor? Tijdens de NVDO Studiedag Best Value Procurement voor Asset Management wordt gezocht naar de raakvlakken tussen Asset Management en BVP. En we onderzoeken welke raakvlakken de meeste wrijving opleveren.

Best Value ProcurementProgramma

  • 11.00 uur ontvangst
  • 
11.30 uur Best Value Procurement voor Asset Management
  • Door: Bart Coenradi, ADC PI en Harvey Daal, HD­Consulting
  • 12.30 uur Pauze en unieke rondleiding
  • 13.45 uur Workshops:

Workshop 1: Specificeren van de functionele vraag.

Het valt niet mee om functioneel te beschrijven wat een asset moet kunnen, onder welke condities en vooral tegen welk budget. Hierbij moet de opdrachtgever er volgens BVP van uit kunnen gaan dat de toekomstige leverancier alles snapt en weet van jouw assets.

Maar wat moet je vragen?

Workshop 2: Aantoonbaar dominant onderscheiden.

De leverancier van kennis en kunde steekt met kop en schouders boven de rest uit. Maar hoe weet je dat? BVP-goeroe Dean Kashiwagi schrijft voor dat de nieuwe partij zonder emoties gekozen wordt. Nederlanders daarentegen werken toch ook vaak op relatie en gunning. Hoe kies je de beste partij?

  • 15.00 uur Pauze
  • 15.15 uur Pitches uit de workshops met vragen voor het Expertpanel
  • 16.15 uur BVP in de Praktijk!
  • Door: Jelle Wenselaar, NIC Nieuwbouw en 20 jaar onderhoud voor een instelling voor ouderenzorg.
  • 17.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Bestemd voor

Best Value Procurement gaat verder dan het conventionele inkoop- en verkoop traject. De studiedag is dan ook vooral bedoeld voor functionarissen die betrokken zijn bij de selectie, keuze en uitvoer van een mogelijk BVP traject. Reliability engineers, maintenance managers, productiemanagers, plant- en sitemanagers, CFO’s, COO’s, directies van product- en dienstenleveranciers,  projectmanagers, EPC contractors, contractbeheerders en directievoerders. Ook wanneer u niet tot deze primaire doelgroep hoort, maar graag meer wilt weten over BVP, bent u natuurlijk welkom om aan deze studiedag deel te nemen. Bent u zelf niet in de gelegenheid, dan kunt u zich door een collega laten vertegenwoordigen.

Kosten en Annulering

De kosten (ex BTW) van deelname bedragen € 395,- voor NVDO-leden en, € 495,- voor niet-leden. In het inschrijfgeld is inbegrepen: deelname aan de studiedag, lunch, koffie en thee in de pauzes, borrel en de syllabus met de presentaties van de sprekers. Tot 28 augustus 2014 kan kosteloos geannuleerd worden. Daarna wordt het totale bedrag in rekening gebracht.  Het is altijd mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te sturen.

Aanmelden klik hier.