Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?


SchoolgebouwHoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen? In het volgende artikel wordt een aantal gangbare klimaatconcepten naast elkaar gezet en kan worden geconcludeerd dat “Gangwand-verdringing” op levensduurkosten de beste prestatie neerzet met een verhoging van het comfort.

U kunt het artikel hieronder in PDF-vorm downloaden en lezen.

“Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?”

Bron: TVVL magazine