Solar Tours 2014: 26 september


Nederland heeft een goede kennis- en technologiepositie op het gebied van fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. Het gebruik van zonne-energie in ons land neemt de laatste jaren sterk toe. De overheid wil de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie in Nederland verder versnellen en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie zo groot mogelijk maken. Het onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven richten zich samen op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame panelen, inclusief de apparatuur en de materialen om die te maken. Ook werken zij samen met provincies, gemeenten, stedenbouwkundigen en ontwerpers/architecten aan de integratie van systemen in de (duurzame) gebouwde omgeving, de infrastructuur en het elektriciteitsnet. Er is door de jaren heen in tal van projecten al veel praktijkervaring opgedaan.

banner-solartours-2014Belangrijke vragen, heldere antwoorden

De belangrijkste vragen waarop de Solar Tours antwoord geven:

  • Waar haal je welke kennis vandaan? Wat is er te koop voor welke situatie?
  • Kies je voor traditionele toepassingen? Of durf je de eerste te zijn met de meest innovatieve oplossing? Van wie kun je wat leren?
  • Hoe organiseer je een zonne-energieproject: juridisch, organisatorisch, technisch, financieel en communicatief?
  • Hoe is een project in de praktijk uitgevoerd? Hoe ziet het er daadwerkelijk uit?
  • Op welke wijze is zonne-energie (on)zichtbaar mooi in de architectuur toegepast?

Neem een voorbeeld aan Amsterdam. Deze stad kent veel leerzame zonne-energie projecten, veelal in combinatie met verschillende toepassingen van duurzame energie. Deze tour vindt gelijktijdig plaats met de EU PVSEC 2014, ’s wereld grootste pv-solarconferentie, waar bedrijfsleven, wetenschap en industrie elkaar ontmoeten. Ga mee on tour! Bekijk het programma hier. Wilt u meer weten over de projecten of buslezingen van de Amsterdam, klik dan op de groene tekst in het programma. Als u nu al in contact wilt komen met rondleiders of sprekers, neem dan contact op met de organisatie.