NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?


NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is.

Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is:

Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDODeze ontbijtsessie vormt de laatste bijeenkomst in het kader van het ISSO kennisproject Duurzaam Beheer en Onderhoud. Praktisch alle publicaties zijn uitgebracht. Alleen publicatie 107 betreffende de oplevering van projecten zal nog worden voltooid.

De NVDO is nauw betrokken bij het ISSO kennisproject dat in het teken staat van Duurzaam Beheer en Onderhoud van klimaatinstallaties. Opdrachtgevers, gebouwbeheerders, adviseurs en technisch dienstverleners krijgen handvatten om inhoudelijk en contractueel in de praktijk te realiseren. De afgelopen jaren hebben wij u reeds op de hoogte gehouden van de tussenresultaten tijdens inspirerende ontbijtsessies. Nu zullen wij u ‘het toefje slagroom op de taart’ presenteren.

In deze bijeenkomst komen de hoofdlijnen van de publicaties aan de orde en wordt ingegaan op de onderlinge samenhang. In zeer korte tijd wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken en kunt u zelf bepalen hoe u verder wilt gaan met het toepassen van het concept.

Tijd: 07.30 uur Inloopontbijt
Aanvang: 08.00 uur Opening door Aart de Jong, Voorzitter NVDO Sectie Onroerend Goed
Einde: 10.00 uur Afsluiting
Bestemd voor: Alle leden van de NVDO Sectie Sog
Maximaal aantal deelnemers: 50 (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving)

U kunt hier aanmelden.