Beter beheer WKO’s levert meer energiebesparing


Per 1 oktober geldt een certificatie- en een erkenningsplicht voor bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren, beheren of onderhouden. Een goed beheer van WKO’s is tevens belangrijk voor optimale energiebesparing.

Warmte-koudeopslag

“Op papier is nog 70 – 80 procent energiebesparing mogelijk op warmte-koudeopslag (WKO)”, zegt Guido Bakema, voorzitter van brancheorganisatie BodemenergieNL. “In de praktijk wordt die besparing vaak niet gerealiseerd.”

Wkk installatieZorgvuldig beheer

Er is weinig aandacht voor goed en zorgvuldig beheer van WKO’s, is de ervaring van de brancheorganisatie. Bakema: “Veel beheerders denken: ik krijg iets opgeleverd en het is plug & play. Maar je moet tijd en aandacht geven aan het optimaal afstellen van de installatie op het gebruik. Beheerders zijn zich daarvan onvoldoende bewust.”

Geïntegreerd systeem

Ook de aansluiting van de WKO op het totale energiesysteem blijkt onvoldoende. Bakema: “De energieopslag is gekoppeld aan een gebouw met een klimaatinstallatie. Als die systemen niet goed op elkaar aansluiten, kan de verwachte energiebesparing bij lange na niet gehaald worden. Het moet een geïntegreerd systeem zijn en dat is het vaak niet.”

Optimale energiebesparing

De certificatie- en erkenningsplicht voor alle WKO-beheerders is een eerste stap op weg naar een optimale energiebesparing van bodemenergie. “Voor werkzaamheden in de bodem kennen we al langer zo’n kwaliteitborgingsysteem”, zegt Nicole Hardon, juridisch adviseur van Rijkswaterstaat. “Maar ook voor het bovengrondse deel bleek dat wenselijk.”

Erkenningsplicht

De erkenningsplicht betekent dat bedrijven na het behalen van de vereiste certificatie een erkenning moeten aanvragen. Bodem+ toetst het betreffende bedrijf onder meer op ‘goed gedrag’ en geeft namens de minister vervolgens een erkenning af. Hardon: “Dit is zeker voor bedrijven die het bovengrondse deel – de energiecentrale – ontwerpen en installeren nieuw.”

Nieuwe standaard

BodemenergieNL biedt zowel cursussen aan voor de certificatie als voor gebruikers om meer kennis op te doen. Bakema: “Uiteindelijk moet iedereen die actief is in de bodemenergiebranche beter opgeleid worden. Zij zijn onderdeel van de noodzakelijke kwaliteitsslag om de optimale energiebesparing ook daadwerkelijk te realiseren.”

Meer informatie