Rijksvastgoedbedrijf en opdrachtnemende partijen lossen samen knelpunten op


Het Rijksvastgoedbedrijf komt met nieuwe onderhoudscontracten. Ze worden samengesteld door vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf, brancheorganisaties en opdracht nemende partijen. ISSO heeft hierin de rol als mediator.

tvvlIeder huwelijk kent zijn problemen, zo ook het verstandshuwelijk tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarbij staan de contracten nogal eens ter discussie. Vaak gaat het over repeterende knelpunten waar alle partijen last van hebben. Deze knelpunten kunnen ontstaan uit interpretatieverschillen, verschillende belangen en/of vaagheden in het contract. Hoe zijn deze knelpunten te verhelpen? Dit vraagstuk willen zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers met hulp van ISSO beantwoorden. Een mogelijk antwoord is het vinden van overeenstemming in afspraken. Dat is wat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met haar nieuwe contracten wil bereiken. Geen overbodige luxe. De RVB zet jaarlijks voor miljoenen euro’s aan onderhoudscontracten uit waarmee spaarzaam moet worden omgegaan. De contracten verbindt partijen voor een aanzienlijke periode met elkaar.

Download hier het volledige artikel van TVVL Magazine.