Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen


Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn. Hoe benutten we deze vraag uit de markt om Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO) van gebouwen verder uit te bouwen als een kwalitatief hoogstaand product voor gebouweigenaren en beheerders?