Organisaties committeren zich aan Green Deal Circulaire Gebouwen


Ruim 40 organisaties hebben inmiddels hun deelname aan de Green Deal Circulaire Gebouwen bevestigd. Op 30 oktober hebben participanten tijdens het congres Green Buildings 2014 hun deelname met een handtekening bekrachtigd. Door te participeren in deze Green Deal committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. Tijdens Green Buildings 2014 zijn tevens de awards voor Duurzame Architectuur uitgereikt. De winnaar is Lyceum Schravenlant Schiedam, gevolgd door boerderij Veld en Beek en, ex aequo, Watertoren Noord in Groningen en Dunea in Zoetermeer.

Green Deal Circulaire Gebouwen

gedeupteerd-prov-utrechtDe Green Deal Circulaire Gebouwen is gericht op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen. Organisaties die hun deelname aan de Green Deal hebben bevestigd, zijn AAFM, ABN Amro, Alliander, Brink Groep, Brink Industrial B.V. / Lune, BRIQS, CFP, Delta Development Group, Delta Lloyd, Desso, DGBC, Dura Vermeer, Duurzaamgebouwd.nl, Eneco, FMN, Green Innovations BV, HEVO B.V., Humanagement, INSID, Interface, Koninklijke Bibliotheek, KPN, Linthorst, MVO Nederland, NTL-Lemnis, Nuon, OVG, Philips, provincie Utrecht, SNS Retailbank, Stichting Agrodome, The Green Energy Company, Unica, W/E adviseurs, Windesheim. Daarnaast zullen er nog een aantal partijen op een vervolg moment in november ondertekenen.

Een onderdeel van de Green Deal vormt het ontwikkelen van een gebouwenpaspoort en toepassing hiervan op pilot-gebouwen. Hiervoor zijn al diverse gebouwen ter beschikking gesteld door onder andere ABN Amro en KPN (kantoorgebouwen), de provincie Utrecht (monumentaal gebouw) en HEVO (onderwijsgebouw).

Vertaalslag naar gebouwen

Het initiatief van de Green Deal Circulaire Gebouwen is samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkeld door Corporate Facility Partners (CFP).
Deelnemende partijen willen met de Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door het maken van een vertaalslag naar gebouwen. De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt of gereproduceerd kunnen worden. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen niet alleen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw ‘flexibel’ ingezet kan worden.

Winnaar Award Duurzame Architectuur 2014

Tijdens het congres Green Buildings 2014 werd tevens de Awards Duurzame Architectuur uitgereikt. De winnaar is Lyceum Schravenlant in Schiedam (LIAG architecten en HEVO bv), gevolgd door Biologisch Dynamische boerderij Veld en Beek (Strategie Architecten). De gedeelde derde plaats ging naar Watertoren Noord in Groningen (Arcadis) en Dunea in Zoetermeer (Local Consulting BV en Graziosi Progetti Architecten). In totaal werden er acht projecten genomineerd voor de award Duurzame Architectuur.

Het nieuwgebouwde schoolpand van Lyceum Schravenlant, naar ontwerp van LIAG architecten en bouwadviseurs in samenwerking met HEVO bv is het eerste C2C schoolgebouw in het voortgezet onderwijs. Jurylid Hidde van der Kluit: “Het klimaat moest voor leerlingen en leraren optimaal zijn en met de gedreven ambitie bij alle betrokken partijen is de A klasse voor frisse scholen gerealiseerd. Een voorbeeld voor alle te renoveren en te bouwen scholen. De jury is ervan overtuigd dat leerlingen een stevige dosis kennis en bewustwording rond duurzaamheid opdoen en betere ambassadeurs kun je op die leeftijd nauwelijks vinden.”

Boerderij Veld en Beek werd tweede. Dit duurzame project bevat de realisatie van een woonhuis, melkstal en compoststal voor 50 melkkoeien. “Een boiler die gebruik maakt van de restwarmte bij het koelen van de melk, een stal die in de zomer als kas functioneert en houtsnippers uit de stal die na compostering de basis voor het kweken van nieuwe gewassen vormen. Strategie Architecten heeft met installateur Steven te Velde en adviseur op het gebied van composteren Hans Langerijt voor Veld en Beek een heel mooi resultaat bereikt”, aldus de jury.

Green Buildings 2014

Building Holland en CFP tekenen voor de organisatie van het Green Buildings congres. Bram Adema, directeur van CFP: “Het congres heeft als doel om gebouwen circulair te maken. De circulaire economie lijkt de manier om duurzaamheid in onze westerse samenleving te realiseren. De economie gebruikt te veel grondstoffen; de hoogste tijd dus om de handen ineen te slaan.

Tijdens het congres gaven vandaag diverse vooraanstaande sprekers hun visie op het gebied van de circulaire economie, de context van duurzaamheid en wat circulaire principes kunnen betekenen voor gebouwen. Herman Wijffels, ‘Marsontdekker’ Bas Lansdorp, grachtenplasticvisser Marius Smit en circulaire architect Paul de Ruiter waren als key note sprekers aanwezig op het congres.

Meer informatie over het congres is te vinden op www.buildingholland.nl , www.cfp.nl en www.fmn.nl.