Column Albert Hulshoff: RETScreen is een krachtige gratis tool voor energie-efficiency projecten


De softwaretool RETScreen wordt wereldwijd toegepast bij besluitvorming over duurzame energie en energiebesparingsprojecten in gebouwen. Het instrument kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de verduurzaming van gebouwen in Nederland. Daarom vind ik het belangrijk dat meer experts in Nederland kennis nemen van deze software.

Albert-HulshoffRETScreen kan onder meer worden gebruikt voor het analyseren van energieproductie, energiebesparing, kosten over de levensduur, CO2-emissiereductie, financiële haalbaarheid en risico’s van verschillende typen maatregelen, waarbij het fungeert als gemeenschappelijke taal tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en financier van energie-efficiency projecten. Ook kan RETScreen worden gebruikt voor het monitoren, verifiëren en rapporteren van lopende projecten. En biedt hiermee ook ondersteuning bij het plannen, realiseren en beheren van ESCo-projecten.

Ontwikkeling en beheer van RETScreen wordt financieel mogelijk gemaakt door de Canadese overheid. Dit maakt het mogelijk dat RETScreen gratis ter beschikking wordt gesteld in maar liefst 36 talen, waaronder het Nederlands. Toch is de softwaretool nog niet breed bekend in Nederland. Dit in tegenstelling tot landen als de V.S., Canada en Frankrijk, waar de software al langere tijd op grote schaal wordt ingezet.

Strijp-T en De Witte Dame

Ik vind het belangrijk dat meer experts in Nederland kennis nemen van deze software, zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als financiers van energie-efficiency projecten. Binnen het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) geef ik daarvoor trainingen over RETScreen. Dit doe ik samen met Jan van Hout van OVVIA; dit is een ESCo die met veel succes de software inzet in hun dagelijkse verduurzamingspraktijk.

Zo gebruikt het bedrijf al meerdere jaren RETScreen voor het monitoren van gebouwen die zij in beheer hebben, met name voor het signaleren van afwijkingen in de energieprestaties. Recent is OVVIA er in geslaagd, mede door de inzet van Retscreen, om twee grote projecten in Eindhoven in de wacht te slepen: de verduurzaming van het voormalige Philipsterrein Strijp-T en de verduurzaming van Rijksmonument De Witte Dame, de voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips. Gedurende de gehele planfase tot en met de contractering van beide ESCo-projecten heeft OVVIA door middel van Retscreen de potentiële opdrachtgevers en financiers technisch en financieel inzicht kunnen geven in de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen.

Meer informatie over RETScreen en voor het gratis downloaden van de software kunt u terecht op de officiële site van de tool. De eerstvolgende training vindt plaats op 25 november, meer informatie hierover vindt u op de officiële website van het IVVD.

Presentatie

Albert Hulshoff gaf op 20 november 2014 een presentatie over RETScreen voor de leden van het Platform Duurzame Huisvesting.