Ruim 800 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame gebouwen in 2013 via de EIA en MIA regelingen


Tekst: Irma Thijssen, senior adviseur utiliteitsbouw bij RVO.nl

Kantoren, maar ook sportaccommodaties, hotels, wijkcentra, zwembaden, een tandartsenpraktijk en een autobedrijf en zelfs een oude tramremise hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van fikse fiscale kortingen via de EIA en MIA regelingen. Totaal is in 2013 voor meer dan 800 miljoen euro geïnvesteerd in duurzame gebouwen. Bij 55 gebouwen is gebruik gemaakt van de code voor renovatie met minimaal twee energielabelstappen.

In 2013 is totaal voor 1,8 miljard euro aan investeringen via de EIA gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De meeste hiervan voor de categorie Gebouwen: 6.640 aanvragen, 34% van het totaal. Het gaat om een totaal investering van 328 miljoen, met name voor losse maatregelen zoals verlichting, warmtepompen en PV. Renovatie met minimaal twee energielabelstappen verbetering valt onder code 210000. Totaal zijn in 2013, net als in 2012, 55 gebouwen verduurzaamd via deze code. In 2012 is ruim 74 miljoen euro toegekend, in 2013 is voor ruim 40 miljoen euro aangevraagd voor deze code; een deel is nog in behandeling.

Via de MIA en Vamil is in 2013 voor ruim 3,7 miljard euro aan investeringen in milieuvriendelijke maatregelen gemeld. Daarvan investeerden ondernemers voor 488 miljoen in duurzame bouw. 97% van de aanvragen komt van het MKB.

Beroemde voorbeeldprojecten

ovaltowerZowel grote als kleine projecten, zoals een tandartspraktijk, een autobedrijf, advocatenkantoor, wijkcentrum of hotel, maken van de regelingen gebruik. De eerste voorbeelden van in het oog springende grote duurzame gebouwen die zijn verbeterd via de EIA of MIA, waren het Phidias kantoor in Zwolle en het RHDHV kantoor in Amersfoort. Recente voorbeelden zijn de Oval Tower in Amsterdam, de Kunsthal in Rotterdam, het Alliander gebouw in Duiven en een gerenoveerde Tramremise in Amsterdam.

EIA

De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling van de ministeries van EZ en Financiën. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Gebouweigenaren kunnen zo 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit kan 10% schelen op het investeringsbedrag.

Op de Energielijst 2014 staan zo’n 160 energiezuinige investeringen (‘bedrijfsmiddelen’) die vallen onder de EIA. Bijvoorbeeld warmtepompen, WKO in de bodem, grondwarmtewisselaars, HR-pompen, PV-systemen, zonnecollectorsystemen, diverse installaties voor verlichting, klimaatsystemen en WTW-installaties. Ook het verbeteren van het energielabel van een bestaand utiliteitsgebouw met minimaal twee labelstappen komt voor EIA in aanmerking. En kosten voor een energieonderzoek, energieadvies of maatwerkadvies. De korting geldt op de aanschaf en op arbeidskosten. www.rvo.nl/eia

Eind december wordt de Energielijst 2015 gepubliceerd.

MIA en Vamil

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil zijn fiscale regelingen van de ministeries IenM en Financiën. Sinds 2008 komen nieuwe en gerenoveerde gebouwen met een Groenverklaring in aanmerking, gevolgd in 2010 door het keurmerk BREEAM-NL. In 2012 is GPR Gebouw als maatlat toegevoegd en in 2014 de maatlatten volgens LEED 4 en SlimBouwen. Bij deze maatlatten is 100% duurzaam hout een aanvullende eis.

Op de Milieulijst 2014 staan ruim 300 voorzieningen met een maximale winstaftrek van 36%. Naast de al genoemde duurzame gebouwen is ook te denken aan bijvoorbeeld een vegetatiedak, een regenwaterinstallatie, milieuvriendelijke verlichting, emissiearme verwarmingsketels, waterbesparende toiletten en infiltratiesystemen. Het aantal keurmerken is uitgebreid met onder andere MVO- en CO2-prestatieladder en de SMK-Barometers. Bij een aantal keurmerken, zoals FSC-keur, Milieukeur, Dubokeur en Ecolabel, kunnen zowel de producenten als afnemers gebruik maken van MIA\Vamil. www.rvo.nl/miavamil

Sinds 2014 kunnen ook corporaties bij hun huurwoningen gebruik maken van MIA\Vamil voor vervanging van asbest door daken met zonnepanelen. En speciaal voor sportaccommodaties en zwembaden wordt de maatlat opgewaardeerd naar GPR versie 4.2, zodat gebouweigenaren hiermee ook voor MIA\Vamil in aanmerking kunnen komen. Eind december wordt de Milieulijst 2015 gepubliceerd.

De EIA, MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers: organisaties die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en fiscaal eigenaar zijn van de bedrijfsmiddelen waarin zij hebben geïnvesteerd. EIA en MIA zijn niet stapelbaar. Aanvragen gaat digitaal via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Overzicht

Overzicht