Rob van Bergen: “Ieder gebouw verbruikt meer energie dan verwacht”


Auteur: Tim van Dorsten.

ISSO-directeur Rob van Bergen zag 2014, het 40e levensjaar van zijn kennisinstituut voor de installatiesector, als het jaar van de waarheid. Hij kijkt trots terug. “We hebben de bouw- en installatiesector voorzien van standaarden.”

In januari 2014 kenmerkte u op PlatformDuurzameHuisvesting.nl het afgelopen jaar als ‘het jaar van de waarheid’. Wat heeft dit jaar ISSO gebracht?

“In 2013 kende de bouw- en installatiesector de diepste dip sinds jaren. Daarom was 2014 voor deze sectoren ‘erop of eronder’. Gelukkig is het positief verlopen en hebben we een goed jaar gehad. En eind november was het geslaagde jubileumcongres een mooi feest.”

Rob van bergenWat is de meest bijzondere ontwikkeling binnen ISSO op dit moment?

“Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan hoe we kennis eenvoudiger beschikbaar kunnen stellen. We willen een structuur waarin alle systemen met elkaar kunnen communiceren. Daarom zijn we begonnen om onze kennis te digitaliseren. Op deze manier is kennis eenvoudiger te benaderen en dat komt digitale hulpmiddelen als BIM ten goede. Daarom willen we ook graag dat informatie voor iedereen just-in-time digitaal beschikbaar wordt. Iedereen kan het dan gebruiken wanneer hij het nodig heeft. Uiteindelijk is het ons doel om in 2020 een open structuur op dit gebied te hebben. Zo willen we dan kennis digitaal beschikbaar hebben, waarvan de informatie op trefwoord vindbaar is. De informatie zal deels gratis en deels tegen betaling beschikbaar zijn.”

Welke opleiding die jullie verzorgen is specifiek interessant voor verduurzamers?

“Samen met Universiteit Nyenrode en TU Delft zijn we bezig met de ontwikkeling van de Leergang Verduurzaming Woningbouw. De eerste fase hebben we net ontwikkeld, voor mbo’ers. Komende zomer willen we de tweede fase afronden. Hierbij vormen hbo’ers de doelgroep. Bij deze opleiding draait het vooral om het samenwerken. Dit is namelijk het begin en het resultaat is afhankelijk hiervan. Dit bleek onlangs ook uit een Europees onderzoek: samenwerking is belangrijk voor het resultaat van een bouwproject. In deze leergang besteden we dan ook aandacht aan de onderlinge communicatie van de diverse partijen. De technische kennis hebben ze wel, het gaat om de communicatie.”

Wie zijn jullie kennispartners en welke rol spelen zij?

“Voor ons is samenwerken erg belangrijk, hiervoor staan we altijd open. Bij ieder project beschikken we over tientallen experts, die ons helpen om onze opleidingen vorm te geven.”

Wat is het meest inspirerende voorbeeld op duurzaamheidsvlak?

“Over het algemeen is het beheer en het onderhoud van gebouwen onderbelicht. WTC Schiphol vormt hierop de positieve uitzondering. Bij dit bedrijf zorgt Cofely voor het duurzame beheer. Het beheer en onderhoud van gebouwen is belangrijk op het gebied van verduurzaming. In de praktijk blijken nieuwe gebouwen – zelfs de meest duurzame – op energieverbruik niet naar verwachting te functioneren, maar verbruiken ze juist 10% à 20% meer. Er bestaat dus een verschil tussen theorie en praktijk. Als een partij verantwoordelijk is voor het beheer van een gebouw, zorgt zij ervoor dat dit gebouw goed functioneert.”

Wat is de toegevoegde waarde van Platform Duurzame Huisvesting als partner?

“Dit platform beschikt over een keten aan bedrijven in de vastgoedbeheer en -ontwikkeling en heeft als doel knelpunten op te lossen. Dit spreekt ons erg aan en hieraan helpen we graag mee. Daarnaast dienen we dankzij dit platform als gesprekspartner van onder meer het ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken. Zo hebben we meebeslist over de uitwerking van de erkende maatregellijsten, die bedrijven en instellingen helpen voldoen aan energiebesparing.”

Hoe ziet duurzaamheid in de toekomst eruit?

“Duurzaamheid is geen eenmalig ding. Als gebouwen met duurzame kenmerken goed in de gaten worden gehouden, zoals bij WTC Schiphol, zorgt dat voor betere energieprestaties. Partijen moeten hierin samen groeien. Ik verwacht dan ook dat in de toekomst vaker prestatiecontracten worden afgesloten.”


Een antwoord op “Rob van Bergen: “Ieder gebouw verbruikt meer energie dan verwacht””