Nieuwe regelgeving voor warmte-koudeopslag


Op 1 oktober 2014 dienden installatiebedrijven die zich bezig houden met WKO (warmte/koudeopslag) te voldoen aan de BRL6000-21, de beoordelingsrichtlijn voor het ontwerp, de realisatie en beheer van bodemenergiesystemen. Bedrijven moeten hiervoor gecertificeerd worden en een erkenning ontvangen van Bodem+, een onderdeel van Rijkswaterstaat.