Nationaal ESCo Congres: 31 maart in Amsterdam


Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart in de Amsterdamse RAI het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal.

ESCo-CongresHet ESCo Congres maakt deel uit van de driedaagse Building Holland 2015, (Re)Building The Future. Dit initiatief van Amsterdam RAI en kennisplatform Duurzaam Gebouwd beoogt alle schakels in de bouw en vastgoed samen te brengen. Tijdens Building Holland delen partners van Duurzaam Gebouwd hun visie op de transitie in de bouw.

Energieprestatiecontract

Bedrijven moeten energie besparen om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Om die energiebesparing te realiseren kunnen zij een partij betrekken die een energiedienst kan leveren. Bedrijven die gegarandeerde energiebesparing willen afnemen, kunnen dit vastleggen in een energieprestatiecontract. Als er met een bepaalde tijdshorizon naar wordt gekeken, is energiebesparing business. Er is weliswaar steeds scherpere wet- en regelgeving, maar bedrijfseconomisch is het onverstandig hier kansen te laten liggen.

Anders werken

Energy Performance Contracting vereist een andere manier van werken, zowel van de uitvoerder als van de opdrachtgever. Om een Energy Service Company (ESCo) te worden moet de uitvoerende partij zijn businessmodel wijzigen. De opdrachtgever moet zijn manier van opdrachtverlening aanpassen. Beide partijen zullen hun houding en gedrag moeten veranderen en de samenwerking aangaan, gericht op het verduurzamen van gebouwen en gebieden.

Samenwerking centraal

Het wijzigen in het opdrachtgeverschap naar prestatiecontracten en opdrachtnemerschap naar prestatie-indicatoren vraagt inzet van beide partijen. Hoe opdrachtgevers en uitvoerende partijen kunnen samenwerken staat centraal tijdens het Nationale ESCo Congres 2015.

Datum en tijd

Meld u aan voor het ESCo Congres op 31 maart 2015 van 09.45 tot 18.00 uur in Amsterdam RAI.