Video: Rijksmonument De Witte Dame van label D naar A via ESCo


Van Hout adviseurs en installateurs heeft het Historische Rijksmonument De Witte Dame vernieuwd. In de jaren negentig betrof het een optische renovatie, nu waren vooral installatietechnische vernieuwingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen – een van de huurders – specifieke wensen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Daarnaast was een gunstiger energielabel gewenst, gelet op verduurzaming en beheersing van de energiekosten.

De-Witte-DameIn samenwerking met Energy Service Company (ESCo) Ovvia hebben ze gezocht naar een technisch, financieel en maatschappelijk verantwoorde oplossing. Allereerst is een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige gebruikerswensen. Zo wilde de exploitant van De Witte Dame een klimaatsysteem dat flexibel kan inspelen op wisselende gebruiksdoeleinden van de ruimtes. Om de beste klimaat- en energieprestaties te realiseren zijn de volgende keuzes gemaakt op het gebied van techniek, installatie en onderhoud:

  • Zeer energiezuinig ventilatiesysteem op basis van warmterugwinning en vraagsturing
  • Duurzame warmte en koeling afkomstig van warmtepompen en stadsverwarming

Extra aantrekkingskracht

Garanties op de energieprestatie en binnenklimaat zijn vastgelegd in een transparant energieprestatiecontract. Van Hout biedt een prestatiegarantie van 10 jaar op de kwaliteit van het binnenklimaat en het energieverbruik. “Wij committeren ons hiermee aan minimaal verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan van Hout. “Worden de doelstellingen niet behaald, dan compenseren wij de opdrachtgever. Dit stelt de exploitant van De Witte Dame in staat haar huurders optimale klimaatbeheersing te bieden, zonder onverwachte kosten.”

Het nieuwe systeem voor klimaatbeheersing voldoet aan alle eisen en wensen van de eigenaar en huurders. Het markante gebouw is maximaal verduurzaamd, wat zorgt voor een ingrijpende reductie van de CO2-uitstoot. Van Hout beheert en monitort de totale installatie op afstand. Ook dit is onderdeel van het prestatiecontract. De verwachting is dat het groene imago zal zorgen voor extra aantrekkingskracht op toekomstige huurders.

Lees meer op www.van-hout.com.


Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>