Interview: ‘Transparantie belangrijk in vastgoedsector’


Auteur: Tim van Dorsten.

Ilse Kaandorp (links op de foto) en Paulien Frehé (rechts) hebben ruim 6 jaar geleden de brancheorganisatie VGM NL opgericht. “Wij behartigen de belangen van de vastgoed- en VvE-managers.” Waar Frehé zich richt op de zakelijke markt, staan voor Kaandorp consumenten centraal.

Wat doet VGM NL?

“VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland) is een branchevereniging die de belangen van vastgoed- en VvE-managers in Nederland behartigt. Het vastgoed- en VvE-management heeft zich de laatste twee decennia sterk ontwikkeld, waardoor een eigen positie in de markt gerechtvaardigd is. We vertegenwoordigen zo’n 95 vastgoed- en VvE-managementondernemingen, die gezamenlijk staan voor ruim 2.600 vastgoedprofessionals.”

Wat is het belangrijkste dat in die 6 jaar is gebeurd?

“Vastgoedmanagers bewijzen in toenemende mate hun meerwaarde naar hun (potentiële) opdrachtgevers, zoals institutionele, particuliere en in toenemende mate ook corporatie en gemeentelijke opdrachtgevers. Het (gedeeltelijk) uitbesteden van vastgoedmanagement (beheer) levert de eigenaar bijvoorbeeld efficiëntie, kostenbesparing of spreiding van risico op. Aangesloten vastgoedmanagers zijn professioneel bezig met hun vak en leveren hun opdrachtgevers verschillende diensten op een kwalitatief hoog niveau. Daarbij ondersteunen wij als VGM NL hen in de vorm van standaard documenten en dienen wij vaak als wegwijzer voor problemen en juridische ondersteuning.”

Wat zijn de huidige ontwikkelingen?

“We zijn nu vooral bezig om meer bekendheid te geven aan het vak van de vastgoedmanager en leggen uit wat goed exploiteren van vastgoed betekent. Bij vastgoedeigenaren zoals de overheid, gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, corporaties, zorginstellingen en onderwijs is de toegevoegde waarde van het goed beheren van je onroerend goed minder bekend dan bij institutionele en particuliere beleggers. Daarbij is transparantie een belangrijk onderdeel.”

Wat biedt VGM NL haar leden?

“Wij regelen zaken die individuele managers niet voor elkaar krijgen. Die belangenbehartiging richt zich op 4 gebieden:

–   Actualiteit en wet- en regelgeving
–   Data- en marktinformatie
–   Marketing, PR & Communicatie
–   Risicomanagement

VGM NL initieerde samen met 10 van haar leden de VGM Benchmark, waarin woningen, winkels en kantoren worden vergeleken. Inmiddels nemen nog 3 aangesloten vastgoedmanagementorganisaties deel aan de VGM Benchmark. Aangesloten leden met huurwoningen of huurcomplexen maken gebruik van Funda. Aangesloten VvE-managers gebruiken de Geschillencommissie om de VvE meer zekerheid te bieden. Daarnaast verzorgen we standaard documenten als algemene voorwaarden, beheerovereenkomst en inkoopvoorwaarden na overleg met leden en stakeholders.”

Wat doet VGM NL om de vastgoedsector te verduurzamen?

“De vastgoedmanager vervult vaak de rol als ‘aanjager’ richting zijn opdrachtgevers. Uiteindelijk is het de eigenaar, die de investering al dan niet doet. Door meer te werken met prestatiecontracten stimuleert de vastgoedmanager alle partijen – van huurder tot eigenaar – anders na te denken en stil te staan bij de consequenties gedurende een huurproces.”

Wat is in jullie ogen een inspirerend voorbeeld op duurzaamheidsvlak?

“Minder denken vanuit bezit en meer denken vanuit wat we nodig hebben, is de noodzakelijke overstap naar een meer duurzame samenleving. Greenwheels is een voorbeeld van een bedrijf, dat werkt vanuit een andere visie op automobiliteit dan de traditionele manier van denken. Niet het bezit van de auto is het uitgangspunt, maar het gebruik ervan. Je rijdt in een Greenwheels-auto als je hem nodig hebt. En als je er niet in rijdt, kan een ander ervan profiteren.

Ook in het vastgoed gaan veranderingen snel, in bedrijven en bij gemeenten. Neem de prijs van elektriciteit, die zonnepanelen opwekken: die is razendsnel gedaald en bevindt zich momenteel op een niveau, waarvan we aanvankelijk dachten dat deze pas in 2020 zou worden bereikt.”

Hoe ziet duurzaamheid in de toekomst in jullie ogen eruit?

“Wij vinden het belangrijk dat gebouwen duurzaam zijn: hoe langer gebouwen goed in gebruik zijn, hoe beter dat is voor beleggers en het vastgoed. Daarbij zijn onze leden de spin in het web, aangezien ze tussen de gebouweigenaren en de huurders zitten.”

Wat is voor jullie de toegevoegde waarde van Platform Duurzame Huisvesting?

“Voor ons is het belangrijkst aan dit platform dat bijna de hele vastgoedketen hierin vertegenwoordigd is. Daarbij is ook veel aandacht voor kantoorpanden en ander soort vastgoed. We zijn geen partner meer, omdat onze prioriteit om dit moment ligt bij de lobby en de positionering van het vak. We sluiten niet uit dat we in de nabije toekomst weer samenwerken en blijven daarom vanaf de zijlijn betrokken. Wij dragen het Platform Duurzame Huisvesting een warm hart toe vanaf de get-go(het begin, red.) en blijven daarom graag samenwerken.”