Blog Arjan Schrauwen: ‘PCM’s hebben de toekomst’


Door: Arjan Schrauwen, projectcoördinator ISSO

U heeft vast wel eens gehoord van Phase Change Materials (PCM’s). Het zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan (en overigens ook koude, afhankelijk hoe je thermodynamische definities interpreteert). Vroeg of laat zijn PCM’s de normaalste zaak van de wereld.

Hoe werken PCM’s nu precies? Daarover heeft ISSO een informatieve videopresentatie gemaakt die hier te zien is. De toepassing van PCM’s is een fantastische methode voor tijdelijke warmte en koudeopslag met sterke voordelen: installaties kunnen compacter en daardoor goedkoper worden uitgevoerd, isolatie wordt minder zwaar en de gebouwmassa is kleiner. Ideaal! Maar toch worden PCM’s niet vaak in een ontwerp toegepast, terwijl PCM’s toch al meer dan tien jaar bestaan. Adviseurs, bouwers en installateurs zijn huiverig voor het toepassen van dit materiaal. Hoe komt dit toch?

Die vraag hebben we aan de installatiesector voorgelegd in onder meer een workshop in 2013. Daaruit bleek de behoefte aan een ‘normerende’ ontwerprichtlijn. Hiermee is een ISSO-Kontaktgroep met een internationale meeleesgroep aan de slag gegaan. Om twee redenen hebben we gekozen voor een internationale meeleesgroep (bestaande uit organisaties uit China, India, Canada en de Verenigde Staten). Deze organisaties hebben al ervaringen opgedaan met PCM’s en zijn daarom een kennisbron. De bevindingen van de ISSO-kontaktgroep leggen we hen ter beoordeling voor.

Ook denken we dat de ontwikkeling van een ontwerprichtlijn op nationaal én op internationaal niveau de acceptatie van PCM’s in gebouwen zal vereenvoudigen. De richtlijn wordt dan ook in twee talen (Nederlands en Engels) uitgegeven.

Het is niet eenvoudig om een eenduidige richtlijn op te stellen, blijkt uit de discussies in de ISSO-Kontaktgroep. Toch krijgen we steeds meer grip op de materie en maken we al flinke vorderingen!

Heeft u interesse in de stand van zaken rondom de PCM-richtlijn of wilt u actief participeren? Dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen via a.schrauwen@isso.nl.

Beeld: Pixabay.