Column van Cees Jonker (Vastgoed Belang): 3 suggesties voor een betere Warmtewet


Minister Kamp van Economische Zaken zegt de huidige Warmtewet te gaan evalueren. Cees Jonker, projectleider energie en duurzaamheid namens Vastgoed Belang, geeft de minister alvast drie adviezen ter verbetering. Hiermee wordt voor eigenaren én huurders een enorme administratieve rompslomp voorkomen, aldus Jonker.

Warmtevisie

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs zijn warmtevisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin schrijft hij o.a: “Het zal ook in een nieuwe Warmtewet het uitgangspunt zijn om VvE’s uit te zonderen en het toepassen van correctiefactoren toe te staan. Ik heb de ACM verzocht
om vooruitlopend op een vernieuwde Warmtewet, hiermee in het toezicht rekening te houden.”
Het is positief dat de minister VvE’s van de Warmtewet gaat uitzonderen. Niettemin zijn er nog een aantal knelpunten die de minister kan oplossen.

3 suggesties voor een betere Warmtewet

Hieronder drie suggesties voor de minister om mee te nemen bij een volgende herzieningsslag:

1. Kleine verhuurders

Wij kennen een groot aantal leden met twee tot circa twintig woningen, die gebruik maken van één CV-ketel. Dit zijn portiekwoningen of veelal woningen die ooit gesplitst zijn. Deze dreigen binnen de huidige wet tussen wal en schip te vallen.

Zij krijgen te maken met een administratieve last en regelingen die niet in verhouding staan tot hun inkomsten uit verhuur. Voor deze groep werkt de verrekening van de energie via de servicekosten veel beter.

2. Commercieel Vastgoed

Bij het commercieel vastgoed kennen we veel multi-tenant gebouwen. Dit zijn gebouwen met meerdere huurders met eigen huurcontracten. Indien zich hierbij een kleine huurder bevindt met een afname van maximaal 100 kilowatt, dan valt dit gebouw onder de Warmtewet.

Wanneer deze huurder vertrekt en de nieuwe huurder heeft een afname van meer dan 100 kilowatt, dan valt het gebouw weer niet onder de Warmtewet. Dit levert nu al verhuurproblemen op. Een nadelig effect is dat een verhuurder minder geneigd is om kleine huurders een contract aan te bieden.

3. Werkplekverhuur

Het verhuur van werkplekken is een trend. Er wordt geen kantoorruimte meer verhuurd, maar een werkplek van x m², al dan niet met ondersteunende diensten. Er is dan sprake van veel en wisselende huurders.

Dit zijn echter geen huurders in de zin van de Warmtewet. Alle kosten, dus ook die van energielevering worden in de werkplek prijs verrekend. De eigenaar van het gebouw kan dan niet volgens de Warmtewet energie leveren en aan eisen van de Warmtewet voldoen zoals bijvoorbeeld de storingsregeling. De eigenaar neemt namelijk warmte of gas af en rekent dat één op één door aan de huurders.

Lees hier de complete reactie van Vastgoed Belang op de Warmtevisie van minister Kamp (PDF).

We gaan binnenkort met het ministerie van EZ om tafel om deze knelpunten te bespreken.

Over Vastgoedbelang

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed. Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen en utiliteitsgebouwen zorgen geeft.