Interactieve workshop duurzaamheidstools PDH benadrukt belang van het gesprek over verduurzaming utiliteitsbouw


Op dinsdag 2 juni 2015, de openingsdag van de PROVADA konden bezoekers hun beursbezoek aftrappen met vier workshops van het Platform Duurzame Huisvesting. In de Green Room van het DGBC-plein (Dutch Green Building Council) vonden interactieve sessies plaats over de duurzaamheidstools van het Platform Duurzame Huisvesting. De tools, die helpen bij het verduurzamen van utiliteitsbouw, werden in vier verschillende groepen toegelicht en getest door de geïnteresseerden. De deelnemers zijn enthousiast:

Deze tools zijn zeer relevant. Niet alleen voor eindgebruikers, maar ook voor huurders, adviseurs en gebouweigenaren. Ze stimuleren het gesprek dat op gang moet komen om vastgoed te verduurzamen.

Dit gesprek over de verduurzaming van utiliteitsbouw wordt vanuit alle vier de workshops benadrukt als zeer belangrijk.

Claudia Reiner, voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting, opende de workshop met een korte toelichting per tool en een introductie op het Platform Duurzame Huisvesting. Reiner:

Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de gehele vastgoedsector is vertegenwoordigd. Door de kennis en expertise van de platformleden hebben we een gedeeld belang in de verduurzaming van utiliteitsbouw en zijn we een actieve partij rondom de implementatie van het energieakkoord.”

Vanuit dit samenwerkingsverband zijn sinds 2011 enkele duurzaamheidstools ontwikkeld die bijdragen aan de verduurzaming van utiliteitsbouw. De tools die centraal stonden tijdens de workshop zijn Greenlease Dashboard, Greenlease Menukaart en de Menukaart Presetatiecontracten. Ook Platformlid ISSO was aanwezig met een workshop over Duurzaam Beheer en Onderhoud.

Greenlease staat al sinds het begin van het Platform Duurzame Huisvesting onder de aandacht van de platformleden. Om het gesprek over de verduurzaming van vastgoed te bevorderen zijn twee tools ontwikkeld: het Greenlease Dashboard dat een handreiking biedt om de discussie tussen verhuurders en huurders van bestaande kantoorgebouwen in Nederland te stimuleren en ondersteunen. En de Greenlease Menukaart, die structuur geeft voor afspraken tussen verhuurders en huurders over duurzaamheidsmaatregelen. Dit zorgt onder andere voor discussie over het rendement van bepaalde investeringen en de verdeling van de dalende (negatieve) huisvestingslasten, of te wel: hoe lossen we de split incentive op.

De workshop over de Greenlease Menukaart werd gefaciliteerd door Claudia Heimensen van Jones Lang Lasalle en platformleden John Lens (TVVL) en Marcus Boesenach (NVDO). Geïnteresseerden die op de workshop afkwamen, beaamden het nut van de tools. Eén van die geïnteresseerden was Martijn Bongaerts van Liander. Bongaerts:

De Greenlease Menukaart wil de vastgoedwereld helpen met verduurzamen. Wij als Liander zijn nu bezig met het inventariseren van hoe we daar een rol in kunnen spelen. Het begrijpen van de vastgoedwereld en leren begrijpen hoe de duurzaamheids- en energievraagstukken werken zijn daarin stap één. Het Platform Duurzame Huisvesting en de tool Greenlease Menukaart helpen daar bij.”

De Greenlease Menukaart helpt bedrijven waar ze aan moeten denken wanneer ze hun vastgoed willen verduurzamen en biedt onder andere handvatten om het gesprek op gang te helpen.

De workshop Greenlease Dashboard werd door Martin Horstink van Energy Matters en Rinus Vader van Royal Haskoning DHV geleid. Energy Matters ontwikkelde de duurzaamheidstool voor het Platform Duurzame Huisvesting. Martin Horstink licht toe:

Het dashboard stimuleert het gesprek over de te nemen maatregelen voor het verduurzamen van vastgoed en helpt daarin keuzes te maken. Een nuttige tool!

Rinus Vader voegt daaraan nog toe dat de tool is ontwikkeld voor (ver)huurders, maar dat uit de statistieken blijkt dat vooral adviseurs de tool gebruiken. Het zou goed zijn om gebruik door adviseurs te stimuleren. Ook ziet hij graag de tool gespecificeerd op de Retail sector.

De Menukaart Prestatiecontracten werd door Albert Hulshoff van AHB Consultancy, Marc Hopman van AT Osborne en Claudia Reiner namens UNETO VNI toegelicht en geïntroduceerd. Eén van de deelnemers van de workshop was Rene van Ettinger, van Van Dorp Installaties B.V. Van Ettinger was positief over de tool. Van Ettinger:

De Menukaart Prestatiecontracten is een handige tool. Wij als uitvoerder krijgen deze contracten veel te zien. De voorbeelden zijn handig, en kunnen goed helpen met de vraag waar je op moet letten, bij prestatiecontracten”.

Naast deze drie tools werd door ISSO de reeks Duurzaam Beheer en Onderhoud toegelicht. Hiervoor waren Bert Elkhuizen (Cofely NL) en platformlid Rob van Bergen (ISSO) aanwezig. Doel van deze reeks is om te kijken naar de verbetering van huidige gebrouwen. Rob van Bergen:

We kijken vaak naar gebouwen en vragen ons af: hoe presteert het? Maar we vergeten te vragen: hoe verbeteren we het?

De reeks Duurzaam Beheer en Onderhoud zet daarop in.

Het Platform Duurzame Huisvesting is blij met de interesse in de duurzaamheidstools, en gaat zich komende tijd inzetten voor de verbetering en vernieuwing van de tools. Daarvoor houdt zij eerst een onderzoek onder de gebruikers van de duurzaamheidstools. Heeft u ook gebruik gemaakt van één van de tools, en wilt u graag meedenken over de verbetering hiervan? Of heeft u ideeën over andere tools die het Platform Duurzame Huisvesting kan ontwikkelen die de verduurzaming van vastgoed kunnen versnellen? Vul dan hier onze enquête voor het gebruikersonderzoek in.