ING Real Estate Finance en CFP verduurzamen omvangrijke vastgoed-portefeuille


ING Real Estate Finance, een van de grootste financiers van vastgoed in Nederland, en duurzaam adviesbureau CFP werken samen aan de verduurzaming van de omvangrijke vastgoedportefeuille van ING Real Estate Finance Nederland. Hierbij wordt voor alle door ING Real Estate Finance Nederland gefinancierde panden en al haar ruim 5000 cliënten gratis analyse en advisering aangeboden voor verduurzaming van deze gebouwen. Hiermee zijn eigenaren in staat nauwkeurig inzicht te krijgen in het verdienmodel van energiebesparing. ING Real Estate Finance financiert wereldwijd 28.000 particuliere en zakelijke vastgoedobjecten met een totale oppervlakte van meer dan 17 miljoen m² en is een van de grootste financiers van vastgoed in Nederland.

Aanzienlijke energiebesparingen mogelijk in Nederlands vastgoed

Doelstelling van het gezamenlijke initiatief van ING Real Estate Finance Nederland en CFP is een substantiële duurzaamheidsverbetering van de Nederlandse vastgoedmarkt. ING Real Estate Finance Nederland en CFP schatten het besparingspotentieel op € 50 miljoen per jaar en 15-25% op de totale CO₂-uitstoot van de betrokken panden. Dit staat gelijk aan een reductie van 200.000 ton CO₂-uitstoot per jaar.

De door ING Real Estate Finance Nederland en CFP ontwikkelde software (‘CSR Manager’) geeft toegang tot een overzicht van de eigen gebouwen, een benchmark van het energiegebruik en de top-10 maatregelen per asset om hun CO₂-uitstoot en energiekosten te reduceren. Bovendien wordt aan eigenaren een onderzoek ter plaatse aangeboden voor gebouwen waar het jaarlijkse besparingspotentieel minimaal € 15.000,- is. Hiermee ontstaat een zeer nauwkeurig beeld van de gegarandeerde besparingen, benodigde investeringen en het duurzaamheidspotentieel op basis van BREEAM. Op basis hiervan kan een gebouweigenaar managementbeslissingen nemen, opdracht geven aan installateurs en aannemers en rapportages opstellen t.b.v. milieuvergunningen.

ING Real Estate Finance belangrijke financier in Nederlands vastgoed

De verwachte besparingen zijn het grootst op logistiek vastgoed, kantoren, industriële panden en hotels. Gemiddeld bedragen de jaarlijkse energiebesparingen hierbij ruim € 10.000,- per pand. Voor particuliere huizen wordt de gemiddeld te realiseren besparingen geraamd op ca. € 500,- per woning per jaar.

Driekwart van de portefeuille van ING Real Estate betreft kantoren, retail, industrie, logistiek, leisure en hotels (21.000 in totaal). Een kwart van de portefeuille betreft woonhuizen (7.000 in totaal). Bram Adema, directeur van CFP stelt dat dit één van de grootste duurzaamheidsoperaties is op de Nederlandse markt. Hij voegt daaraan toe: ‘het is fantastisch dat ING Real Estate Finance als een van de grootste spelers in de financiering van vastgoed deze bijdrage wil leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in ons land. In het algemeen is er nog relatief eenvoudig veel energiebesparing te realiseren, met name in bedrijfsgebouwen. Alle gebouwen in ons land, met een oppervlakte van 600 miljoen m², zijn verantwoordelijk voor liefst een derde van de totale CO₂-uitstoot. Dit terwijl tientallen procenten besparing relatief eenvoudig te realiseren zijn. Met onze samenwerking zet ING Real Estate Finance als vooraanstaand vastgoedbedrijf een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van haar portefeuille.’

Peter Göbel, Algemeen directeur Nederland van ING Real Estate Finance: ‘wij vinden het van groot belang dat onze klanten nauwkeuriger inzicht kunnen krijgen in de duurzaamheidsprestaties van hun panden. Of dit nu zakelijk onroerend goed is of particuliere woningen zijn.. Het blijkt dat er nog forse verbeteringen zijn te realiseren in gebouwen. ING Real Estate Finance gaat investeren om haar clienten te faciliteren in het verduurzamen van haar vastgoedportefeuille. CFP heeft met haar eerdere ervaring in het verduurzamen van meer dan 2.000 gebouwen bewezen een belangrijke partner te zijn op dit terrein.’

Over CFP

Corporate Facility Partners (CFP) heeft als missie zoveel mogelijk gebouwen en organisaties winstgevend te verduurzamen op de aspecten People, Planet en Profit. De ambitie 2020 van CFP: in 2020 is er 50% minder CO2-uitstoot van gebouwen in Nederland door 25% groene energie en 25% energiebesparing en dat uiterlijk in 2030 alle gebouwen in ons land circulair zijn.
CFP geeft direct inzicht in duurzaamheid door nulmetingen, benchmarking, quick scans en onderzoek en zorgt voor optimalisatie van gebouw en organisatie. CFP is BREEAM expert, EPA-U gecertificeerd en heeft ervaring met kwaliteitssystemen en diverse methodieken voor certificering van duurzaamheid. Het beschikt over een eigen expertsysteem voor verduurzaming met daarin de karakteristieken van meer dan 2.600 gebouwen in Europa, met in totaal 23 miljoen m². Dit systeem maakt het mogelijk om snel en tegen lage kosten inzicht te krijgen in duurzaamheidsprestaties en eventuele verbeterpunten. Sinds de oprichting in 2004 heeft CFP meer dan 2.000 gebouwen verduurzaamd in Nederland, Europa en de Verenigde Staten met een totale jaarlijkse besparing van 50.000 ton CO₂. Het is daarmee hét toonaangevende adviesbureau voor duurzaamheid in Nederland. Klanten van CFP zijn o.a.: ABN-AMRO, ANWB, Amaris Zorggroep, Amsterdam Medisch Centrum, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Corio, Delta Lloyd, gemeente Rotterdam, KPN, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Philips, Provincie Gelderland, Randstad, Rijksgebouwendienst, SNS Reaal, Van Gogh Museum en Wereldhave.

Over ING Real Estate Finance

ING Real Estate Finance is de in vastgoed gespecialiseerde financieringstak van ING Commercial Banking. ING Real Estate Finance zet haar ervaring en expertise dagelijks in om institutionele en particuliere beleggers, financiële instellingen en particuliere en publieke beursgenoteerde vastgoedfondsen te ondersteunen in hun vastgoedfinancieringsbehoefte. Als financier van commercieel vastgoed is zij wereldwijd actief in alle belangrijke vastgoedmarkten. Zo financiert ING Real Estate Finance wereldwijd 28.000 particuliere en zakelijke vastgoedobjecten met een totale oppervlakte van meer dan 17 miljoen m². Zij behoort tot de top vijf van de grootste Europese vastgoedbanken en is een van de grootste financiers van vastgoed in Nederland.