Samenwerking Faculteit Bouwkunde en de ontwikkelgroep Green Deal Circulaire Gebouwen


Begin juni is de samenwerking bevestigd tussen de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de ontwikkelgroep van de Green Deal Circulaire Gebouwen. Matthijs Prins, Universitair hoofddocent afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde zal voortaan deelnemen aan de ontwikkelgroep. De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen en is een krachtige samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaars, aannemers, industrie, gebouwbeheerders en eindgebruikers om het gedachtegoed van de circulaire economie  op actieve wijze te vertalen naar de bouw. De Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van Corporate Facility Partners (CFP) en de rijksoverheid. Met Green Deals helpt de overheid – in de vorm van samenwerkingsverbanden – bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om duurzame plannen uit te voeren.

Deze samenwerking is een logische stap tussen het huidige wetenschappelijke onderzoek van de faculteit en de ontwikkelingen vanuit de praktijk. “De kennisbehoefte en thema’s waar de deelnemers van deze Green Deal aan werken sluit erg goed aan bij de onderzoeksvragen van onze faculteit” aldus Matthijs Prins. “We zien dat het werkveld de circulaire economie vaak invult met Cradle2Cradle oplossingen, waarbij het proces stokt richting een werkelijk circulaire economie”. Naast kennisuitwisseling via workshops en themasessies bestaat de mogelijkheid dat inhoudelijke onderzoeksvragen verder worden uitgewerkt als onderzoek binnen de TU Delft. Het initiatief wordt mede ondersteund door organisaties als de Dutch Green Building Council (DGBC), Duurzaam Gebouwd en Facility Management Nederland (FMN).

Als concreet resultaat van de bevestigde samenwerking kunnen alle deelnemers van de Green Deal op woensdag 1 juli 2015 tegen 50% korting deelnemen aan het symposium Circularity in the Built Environment georganiseerd door het Cradle to Cradle Inspired Lab van de TU Delft dat op de faculteit Bouwkunde gehouden wordt. Met bijzondere keynote speeches, parallelle sessies over de thema’s Beneficial buildingsTime-based design en Urban context, gecombineerd met korte pitches uit de praktijk, krijgen bezoekers een overzicht van de laatste stand van zaken op het gebied van circulariteit in de gebouwde omgeving. De keynotes worden gegeven door o.a. Coert Zachariasse, Steven Beckers en Anne-Marie Rakhorst, allen deskundig op een ander gebied van circulariteit en Cradle to Cradle. Deel van het programma wordt live gestreamd; voertaal is Engels.

Kijk hier voor meer informatie en voor registratie.