‘Oproep: Voorkom €20.000 boete per pand, overleg een energielabel’


Door: Wessel Simons, Vastgoed Belang.

Vastgoedeigenaren die per 1 juli geen energielabel kunnen overleggen van hun pand, riskeren een boete die kan oplopen tot ruim € 20.000 per (kantoor) pand. De regel is van toepassing op alle nieuwe huur – en koopcontracten die per 1 januari 2015 zijn afgesloten. De controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn al gestart.

Controles energielabel

De Rijksoverheid heeft begin dit jaar aangekondigd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controles gaat uitvoeren op het bezit van energielabel bij zowel woningen als utiliteitsgebouwen zoals kantoren en winkels. Gebouweigenaren die vanaf 1 juli 2015 geen label aan de inspectie kunnen overhandigen, kunnen per woning of per ‘niet-woning’ zoals een kantoor of parkeergarage boetes van respectievelijk €405 en €20.250 verwachten. De regel, opgenomen in de nieuwe Woningwet, geldt zowel voor verhuur als verkoop en zowel voor particuliere als commerciële partijen.

Energielabelaanvraag voor utiliteitsgebouwen

Voor utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig label en deze kan dus ook niet online omgezet worden in een definitief label. Eigenaren kunnen zelf een gecertificeerde energielabeladviseur inschakelen. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt de gebouweigenaar een energielabel. Energielabeladviseurs zijn te vinden in de database Qbisnl.

Samen Energie Besparen

Vastgoed Belang, dé belangenbehartiger van de particuliere vastgoedbelegger, roept haar leden op om proactief te handelen en hoge bestuurlijke boetes te voorkomen. Met een speciale nieuwsbriefmailing en sociale media alerts is haar achterban op de hoogte gebracht. Op de website www.samenenergiebesparen.nl vinden leden en andere geïnteresseerden onder de knop “Energielabel per 1 januari 2015” de meeste actuele informatie over dit dossier.

Overgangsperiode

Voordat ILT boetes gaat uitdelen, worden eigenaren een overgangsperiode gegund, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Cees Jonker, projectleider energie bij Vastgoed Belang zegt: “ILT inmiddels gestart is met de controles. Zodra er geen energielabel overlegd kan worden, krijgen eigenaren kans om binnen een beperkte termijn alsnog een label aan te vragen. De verwachting is dat dit bij commercieel vastgoed ook voor een beperkte periode zal gebeuren.”
Een energielabel kan worden aangevraagd via de website www.energielabelvoorwoningen.nl.

Particuliere verhuurders

Vanaf 2015 zijn de regels omtrent het energielabel op een aantal punten veranderd. Voor de particuliere verhuurder zijn er drie situaties mogelijk:

  1. Heeft uw verhuurwoning al een energielabel van vóór 1 januari 2015 en is deze niet ouder dan 10 jaar, dan geldt voor u het oude woningwaarderingsstelsel (WWS) met de labelsystematiek.
  2. Heeft u geen geldig label, dan moet u een Energie-Index (EI) laten opstellen. Na afmelden bij het RVO krijgt u het label er gratis bij.
  3. Indien u na 1 januari 2015 nieuwe huurcontracten heeft afgesloten en er is geen definitief label of EI aanwezig, dan geldt het nieuwe WWS en geldt de bouwjaar systematiek, hetgeen veelal 0 punten betekent. De huurder kan dan bij de Huurcommissie huurverlaging aanvragen. Daarnaast riskeert u een bestuurlijke boete van € 405 voor het niet hebben van een label. Eigenaren van utiliteitsgebouwen, bedrijfsruimtes en garages riskeren een boete van €20.250.

Vastgoed Belang

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed. Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen en utiliteitsgebouwen zorgen geeft.


2 Antwoorden op “‘Oproep: Voorkom €20.000 boete per pand, overleg een energielabel’”