Heeft u al een Energie Prestatie Contract?


Groot onbenut potentieel voor Energie Prestatie Contracten

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing door Energie Prestatie Contracten. Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een “EPC” project te starten. Moeilijk? Dat hoeft het niet te zijn, nu er genoeg voorbeelden en hulpmiddelen voorhanden zijn.

In het Europese ‘TRANSPARENSE’ project heeft ECN kennis over energieprestatiecontracten toegankelijk gemaakt. Dit artikel gaat eerst in op de voordelen van deze projecten en beschrijft daarna de informatie die TRANSPARENSE voor de EPC markt heeft opgeleverd.

Voordelen van een Energie Prestatie Contract

Energieprestatiecontracten zijn energiebesparingsprojecten, meestal in de utiliteitsbouw, industrie, of woningcorporaties. Ze worden aangeboden door een leverancier van energiediensten, ook wel EPC leverancier of “ESCo” genoemd, die de energiebesparing garandeert. De kosten van een EPC project worden terugverdiend door de bespaarde energiekosten binnen de looptijd.

Energieprestatiecontracten zijn doorgaans complexere projecten qua techniek en organisatie, waardoor de voordelen ervan niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. En die voordelen zijn er zeker.

Een ESCo garandeert de energiebesparing in het project en heeft daarmee hetzelfde belang als de klant: zoveel mogelijk energiebesparing door kwalitatief goede uitvoering van energiebesparende maatregelen en goed energiemanagement. De garantie op de energiebesparing zorgt dat zeker is dat de kosten van een energieprestatiecontract binnen de looptijd gedekt worden door de bespaarde energiekosten. Deze garantie maakt ook projectfinanciering mogelijk.

Een energieprestatiecontract is een manier voor het uitbesteden van energiebeheer. De leverancier levert een ‘turn-key’ oplossing: het kan alle diensten leveren van de eerste energie-audit tot installatie en onderhoud van energiesystemen, de organisatie, financiering en het energiemanagement daarvan. Dit kan door het schaalvoordeel op een kosteneffectieve manier. Uitbesteding kan de klant verder meer eigen kennis van de installaties opleveren. De EPC leverancier levert in sommige gevallen namelijk on-site energiemanagement of biedt trainingen.

Een succesvol EPC project biedt ook andere merkbare voordelen. Een beter binnenklimaat en comfort kunnen onderdeel zijn van de afgesproken projectresultaten. Dit maakt het bijvoorbeeld voor verhuurders erg interessant, die hun huurders zo meerwaarde bieden. Tot slot is een EPC project bij uitstek een manier om op kosteneffectieve wijze te voldoen aan wettelijke eisen voor energiebesparing, zoals die van de Wet Milieubeheer.

Europese TRANSPARENSE project levert informatie voor EPC projecten

In Europa is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar de markt voor ESCo’s en EPC projecten. Het Europese TRANSPARENSE project is gestart in 2013 en in september 2015 afgerond. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door samenwerkende partners uit twintig verschillende EU-landen. Energieonderzoek Centrum Nederland heeft als Nederlandse partij aan dit project bijgedragen, onder meer door het ontwikkelen van een Europese gedragscode voor energieprestatiecontracten. Ook zijn tal van andere gereedschappen ontwikkeld. Zoals handleidingen voor potentiële klanten, modelcontracten, trainingen, voorbeeldprojecten en achtergronddocumentatie.

Gedragscode voor EPC leveranciers

Het voornaamste doel van TRANSPARENSE is het bevorderen van de transparantie en betrouwbaarheid van markten voor EPC projecten in Europa. Belangrijke taak in het project was daarom het ontwikkelen van een Europese gedragscode voor energieprestatiecontracten. In 2014 is dit gelukt en is de gedragscode gepubliceerd en in alle deelnemende landen ondertekend. De Nederlandse versie is door veel gerenommeerde ESCo’s ondertekend.

Deze gedragscode voor EPC leveranciers is te vinden op de TRANSPARENSE website.

De “EPC Gedragscode” is een set van waarden en principes die belangrijk worden geacht voor de succesvolle, professionele en transparante implementatie van EPC projecten in Europese landen. De EPC Gedragscode definieert richtlijnen voor het gedrag van EPC aanbieders. Tegelijkertijd, is de EPC gedragscode een kwaliteitsindicator voor klanten. Over wat zij mogen verwachten en eisen van EPC aanbieders en welke richtlijnen zij zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing en baten te bereiken. De EPC Gedragscode is vrijwillig en niet juridisch bindend. De belangrijkste boodschap van de EPC Gedragscode is dat Energie Prestatie Contracten een geaccepteerde manier van werken aan energiebesparing vertegenwoordigen, voor kwaliteit staan en opleveren wat in de contracten beschreven staat.

Achtergronddocumentatie en praktijkverhalen

TRANSPARENSE heeft diverse achtergrondinformatie over energieprestatiecontracten opgeleverd. Op de website van het project staan allerlei onderwerpen beschreven, waaronder de volgende:

Concepten en definities

Markt voor energieprestatiecontracten

Financieringsconstructies

Trainingen & handboek voor EPC projecten

Online databases met marktinformatie – een startpunt voor marktonderzoek

Praktijkvoorbeelden:

Nederland

Europees

Overzicht Nederlandse ondertekenaars van de gedragscode