Blog: ‘Kathedralen van de 22e eeuw’


Vroeger bouwden we kathedralen. Met gezond boerenverstand werd nagedacht over bescherming tegen weersinvloeden. De natuur zelf zorgde deels voor oplossingen. Dikke muren beschermden tegen extreme kou en hitte, hout en vuur deden de rest. Het besef dat de daaropvolgende economische groei en welvaart uiteindelijk leidt tot uitputting van onze aarde is doorgedrongen.

Nu grijpen we terug naar diezelfde natuur voor nieuwe oplossingen. De zon en de wind zorgen met behulp van techniek om gebouwen op een schone manier te laten functioneren. Ook de bodem kan benut worden om te koelen en/of te verwarmen. We denken bewuster na over onze grondstoffen en hergebruik van materialen. We zijn slimmer geworden. Exponentiële groei van de techniek biedt legio mogelijkheden om gebouwen of zelfs steden slim te maken. Er kan inmiddels zoveel meer dan het tijdperk waarin we kathedralen bouwden.

Monocultuur

Door de snelheid van alle ontwikkelingen en de technische monocultuur vinden we het echter gecompliceerd om de kennis van al die slimme schakels bij elkaar te brengen. Wat we ook nog steeds lastig vinden is om al die slimme oplossingen vanuit het perspectief van een gebruiker toe te passen. We hebben zo ontzettend veel gebouwd in de afgelopen decennia. Maar wat zijn de hedendaagse behoeften van individuele gebouwgebruikers? Hoe flexibel moet een gebouw zijn in relatie tot het (toekomstig) gebruik? Wat is voor een bewoner nu echt belangrijk? Als je al deze elementen scherp op je netvlies hebt, kun je pas bepalen op welke manier het eindproduct van alle schakels waarde toevoegt.

Nieuwe business- en verdienmodellen

Van de gehele supply chain wordt dus meer verwacht. Meer dan de manier waarop we lange tijd gebouwd hebben. Het vraagt een andere logica in het creëren en samen organiseren van waarde. Nieuwe business- en verdienmodellen liggen hieraan ten grondslag. Niet enkel economische-, maar ook sociale- en ecologische aspecten zijn belangrijke aandachtspunten voor een bouwsector die zich duurzaam wil ontwikkelen. Het besef van noodzaak is evident, maar hoe voer je dat kunstje uit? Er zijn vele wegen die leiden naar Rome. Meervoudig, collectief en gedeeld zijn in elk geval de kernwaarden van deze transitie. Van lineair naar circulair. Onderlinge relaties en verhoudingen, maar ook economische grondslagen en hiërarchische organisatievormen veranderen. Intensivering van samenwerkingsrelaties in ketens en netwerken noopt tot platte multidisciplinaire teams.

Wie reageert?

De bouw- en vastgoedsector staan nog maar relatief aan het begin van omvangrijke veranderingen. Het is interessant om te zien en te volgen wie reageert. Hoe verhoudt de huidige ontwikkeling in ketens zich bijvoorbeeld in vergelijking met die van 2025? Wie zijn de spelers van vandaag en morgen? Het klinkt allemaal interessant, maar voelt voor velen zeker niet comfortabel. De massa beweegt immers traag, het bestaande pad is ingesleten. Daarom hebben we koplopers nodig die hun nek uitsteken en mooie voorbeelden laten zien. Die in staat zijn om het stof af te blazen van oude rituelen en gewoonten. Opnieuw bekijken wat nuttig is of radicaal anders moet, om weer een stap verder te komen. Een stap verder in de richting naar de kathedralen van de 22e eeuw.

Auteur: Claudia Reiner – Vicevoorzitter Uneto-VNI

Supply Chain Award 2015

Om ketens te stimuleren en echte innovators aan te moedigen juist nu vaart te maken met veranderingen hebben Platform Ketensamenwerking Zuid, Duurzaam Gebouwd en Nyenrode Business Universiteit gezamenlijk het initiatief genomen tot de Supply Chain Award.

Op 21 oktober worden de drie finalisten van 2015 bekend. Op 28 oktober presenteren de drie finalisten voor de vakjury op Nyenrode. De vakjury onder leiding van Jack van der Veen wordt gevormd door Anke van Hal, Bert Keyts, Laurens de Lange en Jeroen Heijdra.

Dit jaar wordt de Supply Chain Award voor de tweede keer uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 12 november in Groningen.