Verkrijgbaar: update ISSO-publicatie 101 ‘Onderhoud en onderhoudscontracten’


 

Contracten Rijksvastgoedbedrijf aanleiding voor aanpassing termen en definities.

Wat verstaat u onder een storing, klacht of melding? Over begrippen kan al snel verwarring ontstaan. De begrippenlijst uit ISSO-publicatie 101 biedt uitkomst. Voor de termen en definities bestaat een breed draagvlak.

In de uitgebreide ISSO-publicatie 101 is een aantal termen toegevoegd of bestaande definities aangepast. Dit is onder meer het resultaat van een werkgroep, geïnitieerd door het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en Uneto-VNI. ISSO was mediator van die werkgroep, bestaande uit Rijksvastgoedbedrijf, facilitaire dienstverleners, installateurs, Uneto-VNI en Bouwend Nederland.

Knelpunten

De werkgroep nam knelpunten onder de loep die voorkomen in de aanbesteding en uitvoering van onderhoudscontracten van het Rijksvastgoedbedrijf. Zo kan over termen en definities al snel verwarring ontstaan. Om die reden is een breed gedragen richtlijn noodzakelijk. Binnen het onderwerp ‘nomenclatuur’ is voor een aantal termen gezamenlijk een definitie vastgesteld. Die zijn toegevoegd aan hoofdstuk 8 ‘Termen en definities’ van ISSO-publicatie 101. Als bronnen zijn gebruikt:

  • NEN 2776 ‘Vastgoed termen en definities’
  • Handboek RGDBOEI®-inspecties
  • Bond van Verzekeraars
  • Feedback van de werkgroep
  • ISSO-Kontaktgroep ISSO-publicatie 101.

Voorbeelden uit de praktijk

Kent u de verschillen tussen storing, klacht en melding? Waarschijnlijk is uw definitie anders dan die van uw zakelijke partner. Daarom is het volgende onderscheid bepaald:

Storing Onderbreking van het functioneren van een element, veelal als gevolg van het niet goed functioneren van één of meerdere componenten.
Klacht Een formele uiting van ontevredenheid over de werking van het bouw- of het installatiedeel of over de dienstverlening.
Melding De mededeling bij de opdrachtgever dat er sprake is van een afwijking in het functioneren van het bouwdeel of installatie in de vorm van een klacht of storing.

Stel, u bent installateur en u heeft een storing verholpen, te weten de oorzaak van een daklekkage. Vanwege die lekkage zijn bruine vlekken achtergebleven in de plafondplaten. Is er dan sprake van een afgehandelde storing? Nee, want onder niet goed functioneren (zie definitie bij storing) valt ook een representatieve ruimte om bijvoorbeeld zaken te doen. Vandaar de introductie van de term functieherstel:

Functieherstel De periode tussen het moment van de mededeling van de storing tot aan het moment waarop het bouw- of installatiedeel weer functioneert.

Hoe verkrijgbaar?

ISSO-publicatie 101 ‘Onderhoud en onderhoudscontracten’ is te bekijken en voor € 70,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel op isso.nl. De huidige bezitters van publicatie kunnen volstaan met het downloaden van de wijzigingen, eveneens verkrijgbaar via de winkel. De digitale versie is met een licentie te raadplegen op isso-digitaal.nl.