Energie besparen makkelijker met erkende maatregelenlijst voor kantoren


banner
Klik hier voor de infographic

Sinds 1 december 2015 is er een erkende maatregelenlijst voor kantoren. De lijst maakt het makkelijker om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen. En zelfs: om geld te verdienen. De lijst bestaat uit beproefde gebouwgebonden maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend.

Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Dat staat in het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven bevat. Erkende maatregelenlijsten zijn een van de instrumenten uit het Energieakkoord waarmee bedrijven makkelijker aan die verplichting kunnen voldoen.

Bedrijven die de maatregelen op de lijst treffen, weten zeker dat ze voldoen aan de wettelijke besparingsplicht. Bovendien is  letten op energiegebruik goed voor de portemonnee én het milieu. Steeds meer afnemers en consumenten waarderen deze vorm van verantwoord ondernemen. Een duurzame bedrijfsvoering draagt dus ook bij aan imagoverbetering.

Gebouwgebonden maatregelen

De erkende maatregelenlijst voor kantoren bevat 15 generieke maatregelen op gebied van klimaatbeheersing, ventilatie, verlichting en isolatie die in kantoorgebouwen in principe binnen elke omstandigheid toepasbaar zijn. De lijst is vrijwillig, ondernemers kunnen niet worden gedwongen de lijst te gebruiken.  Kees Arkesteijn –  als projectcoördinator van ISSO (lid van Platform Duurzame Huisvesting) namens het platform voorzitter van de werkgroep die de lijst samenstelde: “Het is een hulpmiddel. Je kunt als bedrijf kiezen voor de opties op de lijst, maar ook zelf uitzoeken welke maatregelen zich in vijf jaar terugverdienen.” De lijst is niet van toepassing voor MJA-deelnemers. Die houden zich al aan energiebesparende verplichtingen vanuit het convenant.

Bedrijfsleven en branches nauw betrokken

De lijst is opgesteld voor en door het bedrijfsleven, mede door de inzet en nauwe betrokkenheid van diverse brancheorganisaties. Ton Ravesloot van VNO-NCW – MKB-Nederland: ‘Onze inzet was dat er snel overzichtelijke lijsten zouden komen die voor ondernemers aantrekkelijk zijn: landelijk geharmoniseerd, makkelijk toepasbaar en motiverend. Wij wilden dat de lijsten zo veel mogelijk van de ondernemers ‘zelf’ zouden zijn en dat de betrokken brancheorganisaties de regie hadden bij het opstellen van de maatregellijsten. Ook bevoegd gezag en de rijksdienst Infomil waren nauw betrokken, waardoor er nu lijsten liggen waar iedereen achter staat en die we als ondernemersorganisaties overal aanbevelen.’

Strenger controleren

In het Energieakkoord is ook afgesproken dat toezichthouders strenger zullen controleren. De kans is daarom groot dat kantoorgebouwen vaker en intensiever controle krijgen dan voorheen. Bedrijven die gebruikmaken van de erkende lijst voor kantoren, kunnen in een aantal gevallen afspraken maken over een gefaseerde uitvoering van energiebesparende maatregelen. Hierdoor kunnen ze beter rekening houden met bedrijfseconomische omstandigheden en investeringen doen op een ‘natuurlijk’ investeringsmoment.

Ravesloot: ‘De lijsten moeten een einde maken aan de onduidelijkheid hoe ondernemers kunnen voldoen aan de Wet milieubeheer, die zegt dat ondernemers maatregelen moeten treffen die zich in vijf jaar of korter terugverdienen. Dat leidde in praktijk nog weleens tot eindeloze discussies over wat dat nu precies inhield. Ondernemers zien snel welke van de in totaal 15 maatregelen voor hen van toepassing zijn en welke niet. En zij weten ook dat die maatregelen gegarandeerd rendabel zijn en snel leiden tot blijvend lagere energielasten.’‘

Huurder of verhuurder?

Energiebesparing in kantoren ligt wel ingewikkelder dan in andere sectoren, omdat vaak eerst moet worden bepaald wie door de toezichthouder moet worden aangesproken: huurder of verhuurder. Wat staat precies in het huurcontract? Soms zijn beiden aanspreekbaar: voor de gebouwschil de verhuurder, voor alle ‘los’ geplaatste apparatuur de huurder. Huurder en verhuurder moeten samen die duidelijkheid scheppen, zo nodig met duidelijker of nieuwe afspraken. De ‘green lease’ van het platform kan daarbij handig zijn, omdat het concrete modelbepalingen aanreikt.

Integraal energieadvies

Hoewel de lijst volgens Arkesteijn een prachtig middel is om maatregelen te treffen, pleit hij ook voor een integraal energieadvies voor kantoren. “Een gespecialiseerd bureau kan de te nemen maatregelen in volgorde in kaart brengen en deze koppelen aan het energieplan. Heb je als bedrijf nog geen energieplan, maak deze dan. Een overzichtelijk meerjarenplan helpt om investeringen te spreiden.”

Meer informatie

www.infomil.nl
www.rvo.nl

banner
Klik hier voor de infographic