Infographic: Verduurzamen bestaande kantoren gaat om meten, weten en samen verbeteren


Op het congres van het Platform Duurzame Huisvesting op 14 april jl. is aan voorzitter Claudia Reiner de infographic Verduurzamen Bestaande Kantoren overhandigd. Deze infographic biedt inzicht in de mogelijkheden die certificering en quickscans bieden in het verduurzamen van bestaande bouw.

De basis van de infographic is een onderzoek van adviseurs Sannie Verweij (Gebouwinzicht) en Robert Sengers (Kernwaarde Groen) onder koplopers in de duurzame nieuwbouw en certificering van bestaande bouw. Hieruit bleek dat veel partijen met duurzaamheid bezig zijn, maar dat zij te vaak nog ‘langs elkaar heen praten’. Sannie en Robert merkten dat het belangrijk is om dezelfde taal te spreken waarin de term duurzaamheid wordt opgedeeld in duidelijke SMART beschrijvingen. “Want alleen als we dezelfde taal spreken, kunnen we samen doelen stellen en de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen bereiken.” Aldus Sannie.

Dezelfde taal spreken

De infographic stelt dat verduurzamen van bestaand kantoorvastgoed gaat over meten, weten en samen verbeteren. Door gebruik te maken van één van de duurzaamheidsinstrumenten (zoals BREEAM, LEED, MVO prestatieladder, GPR etc.)  kan dit doorbroken worden. Het zorgt ervoor dat er één taal voor duurzaamheid ontstaat. Door het invullen van een quickscan in bijvoorbeeld BREEAM-NL In Use kunnen gebouweigenaren, gebruikers, huurders, verhuurders en gebouwbeheerders duidelijker maken aan elkaar welke onderwerpen zij van belang vinden binnen het brede begrip duurzaamheid.

In een heldere infographic wordt uitgelegd dat door dezelfde taal te spreken het makkelijker is om met alle partijen om de tafel consensus te krijgen voer het hoofddoel: we moeten samen verduurzamen. En daarbij niet verzanden in discussies over de beste instrumenten, en wat er slecht is aan bepaalde instrumenten. Elk instrument heeft zijn voordelen en nadelen. Maar een project moet een instrument kiezen om met betrokkenen via het zelfde instrument te werken aan gemeenschappelijke doelen. Door een quickscan te doen van het gebouw en daarbij de resultaten van gebouw én organisatie vast te leggen en te monitoren, is het bovendien mogelijk om zowel je vorderingen te meten, als ook te weten wat er nog moet gebeuren in het verduurzamen van het bestaande vastgoed.

Meten, weten en samen verbeteren

Middels de infograhpic hopen Sannie en Robert dat zij partijen kunnen overtuigen dat het stellen van gemeenschappelijke doelstellingen en een eenduidige taal de twee essentiële hulpmiddelen zijn voor het verduurzamen van bestaande gebouwen. Dit creëert meer snelheid in de verduurzaming en een prettigere samenwerking. Het gaat volgens Sannie om slim nadenken; logische dingen doen. De infograhpic helpt daarbij.  “En als je dat simpele principe op gebouwen toepast, dan draag je al snel bij een duurzamere gebouwde omgeving, waar je nog echt impact kan maken.” Robert voegt daaraan toe: “En daarin spelen gezondheid, welzijn en productiviteit ook een belangrijke rol. De huidige bestaande gebouwen hebben daarin een enorm potentieel dat benut kan worden. Gebouwen worden daarmee mooier, aantrekkelijker, inspirerender, energiezuiniger en winstgevender.”

“Pak die kansen”

Voor alle partijen in de markt liggen deze kansen, dit potentieel, voor het oppakken. De infographic toont de enorme bestaande kantorenvoorraad die nog verduurzaamd kan worden in Nederland. De infographic is het hulpmiddel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en te kiezen voor een instrument dat helpt om tot de kern te komen van het vraagstuk: hoe verduurzamen wij ons gebouw en pakken we die kansen. Nieuwsgierig? Download de infographic hier.