CO2 emissiereductie van 75% door Sporthal Helden met prestatiecontract


Stichting Sporthal Helden in Panningen heeft op 1 juli een energieprestatiecontract met Manesco gesloten. In het 15 jarig contract draagt Manesco zorg voor zowel de realisatie, financiering als instandhouding van LED verlichting, HR verwarming en opwek met zonnepanelen. De investering van de extra duurzame maatregelen wordt door Manesco volledig gefinancierd uit de energiebesparing, waardoor de jaarlijkse exploitatielasten van de sporthal zelfs dalen.

Duurzame sporthallen

De sporthallen in gemeente Peel en Maas worden momenteel geheel gerenoveerd, waarbij maatregelen worden genomen voor zowel de gebouwschil als de installaties. Deze leiden naast energiebesparing tevens tot een verbeterd binnenmilieu, zoals state-of-the art duurzaam licht voor de sporters. Om de langjarige prestaties te kunnen garanderen wordt samengewerkt met Unica, TRILUX, Remeha en Escoplan. Het Limburgs Energie Fonds en Rabobank verzorgen de financiering van Manesco. Eversheds was juridisch adviseur.

Ontzorging en besparing

Hans Derks – penningmeester van de stichting – is blij met het contract: “We hadden onvoldoende budget voor ál onze duurzame ambities. Manesco investeert in de maatregelen én garandeert de prestaties gedurende 15 jaar. Met deze ‘managed service’ worden wij volledig ontzorgd.” Jeroen Nollet, voorzitter van Manesco, stelt dat “de forse energiebesparing met name te danken is aan het integrale pakket maatregelen voor zowel gebouwschil als installaties en een vereenvoudigde manier van monitoring.”

Over Stichting Sporthal Helden

De Stichting Sporthal Helden is ontstaan uit een particulier initiatief in 1973. In 1999 werd een tweede sporthal gerealiseerd. Er was grote behoefte voor een binnensport accommodatie van uit het Onderwijs en de vele verenigingen. Hierdoor ontstond een vrij unieke accommodatie, namelijk 2 sporthallen onder een dak, wat grote sportevenementen mogelijk maakte, zoals landelijke wedstrijden en competities.
Deze hallen worden nu volledig gerenoveerd tot een up to date voorziening, waarbij de investeringen in duurzaamheid gedaan worden door Manesco. Een ideale samenwerking waarbij wij als Stichting ontzorgd worden. De kapitaals- en onderhoudskosten worden volledig gecompenseerd door besparingen op energiekosten.

Over het Limburgs Energie Fonds

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Finquiddity Vermogensbeheer. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in energiebesparing, duurzame energieopwekking, energietransitie en circulaire projecten, eventueel in combinatie met asbest sanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

Over Manesco

Manesco is een coöperatieve energy services company met het karakter van een revolverend fonds. De coöperatie is productonafhankelijk en werkt volgens de Trias Energetica met een integrale aanpak voor zowel de gebouwschil als de installaties. Dit resulteert in hogere emissiereducties. Door de multidisciplinaire samenwerking in de keten kan tegen lagere kosten meer comfort en energiebesparing worden gegarandeerd. Leden van Manesco zijn fabrikanten, installateurs, service providers en klanten. Het huidige Manesco is een samenwerking van Escoplan, Nathan Group, Remeha, DAW (met merken als Caparol en Alsecco), TRILUX en Unica. Het aantal leden breidt zich uit.