Enquete Expertgroep Klimaattechniek: gevel- én installatieontwerp


Dit bericht verscheen eerder op TVVL.nl

Doe nu mee met ons onderzoek naar een integrale keuze voor gevel- én installatieontwerp. Vul de enquête in en de TVVL Expertgroep Klimaattechniek gaat aan de slag met deze inventarisatie om kennis over gevels, daglicht en binnenklimaat te bundelen.

Projectbeschrijving: Daglicht & Binnenklimaat

Fase 1 – Inventarisatie concepten & relaties

De Gevel

De gevel is een beeldbepalend deel van een gebouw. De komst van airconditioning heeft architecten daarbij een enorme vrijheid gegeven. Om met de woorden van architect I.M. Pei (1987) te spreken: “Because of air-conditioningtheorientation of the building towardsthesun is no longer important. It’s allabout light and view now.”

Vandaag de dag willen gebouweigenaren en gebruikers echter niet alleen dat gebouwen mooi en comfortabel zijn, maar ook duurzaam en onderhoudsarm. Om hier invulling aan te geven, gaan architecten, installatieontwerpers en bouwfysici al vroeg aan tafel om de conceptkeuze voor de gevel + installaties integraal te benaderen.

Vanuit de toenemende focus op gebouwprestaties en levenscycluskosten neemt de vraag naar verbeterde gevel- en installatieconcepten toe. TVVL Expertgroep Klimaattechniek wil integraal op deze vraag inspelen door vanuit een doorsnede van de complete bouwkolom de kennis over gevels, daglicht en binnenklimaat te bundelen.

Fasering PDF daglicht en binnenklimaat

Het project is opgedeeld in de volgende stappen en fases:

Fase 1: 

 • inventarisatie visies, concepten en ‘best practices’. Om deel te nemen aan de inventarisatie kunt u hier het enqueteformulier downloaden. Retourneren van het enqueteformulier kan via roelantvdp@gmail.com.
 • discussie voor- en nadelen
 • vastleggen relaties in ontwerpmatrix

Fase 2:

 • uitwerken ontwerprichtlijn
 • ontwikkeling TCO selectietool

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie zal middels interviews worden gepoogd om vanuit verschillende standpunten de specifieke belangen, visies, ervaringen omtrent gevel- en installatieconcepten in kaart te brengen.
De interviews zullen worden afgenomen bij:

 • architecten;
 • bouwfysici;
 • installatieadviseurs;
 • bouwbedrijven;
 • installateurs;
 • gevelleveranciers;
 • installatieleveranciers.

Discussie

Vanuit de inventarisatie van de concepten zal door TVVL Expertgroep Klimaattechniek een discussiesessie worden georganiseerd, waarin de voor- en nadelen van de concepten worden besproken. Voorafgaand aan deze sessie zullen de verslagen van de interviews worden verspreid onder de deelnemers. Het doel van de discussiesessie is het leggen van relaties tussen de verschillende concepten. Per concept zal daarbij het toepassingsgebied worden vastgesteld. Als resultaat van de discussiesessie zullen de gevel- en installatieconcepten voor de ontwerpmatrix worden geselecteerd.

Producten

Als product van fase 1 wordt een artikel geschreven voor TVVL Magazine. Daarnaast worden in een ontwerpmatrix de belangrijkste technische relaties tussen gevelconcepten, verlichting en installatieconcepten vastgelegd. Het is de intentie om het project in 2017 een vervolg te geven waarbij de ontwerpmatrix verder kan worden uitgewerkt tot een complete ontwerprichtlijn en bijbehorende selectietool met levenscycluskosten.

Organisatie

Initiatief:  TVVL Expertgroep Klimaattechniek
Contactpersoon:  Roelant van der Putten | roelantvdp@gmail.com
Partner:  Stichting Promotie Installatietechniek PIT