Najaarsronde SDE+ 2016 opent 27 september


Dit bericht verscheen eerder op rvo.nl

Op dinsdag 27 september start de najaarsronde SDE+ 2016. Dit staat in de Staatscourant van woensdag 20 juli. De belangstelling voor de productie van hernieuwbare energie is groot. Daarom stelt het kabinet 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd. Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. Het totaalbudget komt daarmee op 5 miljard euro.

De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt van dinsdag 27 september, 9.00 uur tot donderdag 27 oktober 2016, 17.00 uur. De najaarsronde komt overeen met de voorjaarsronde op een paar kleine technische aanpassingen na. Informatie over de SDE+ najaar 2016 vindt u op SDE+.

eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 27 september, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Een paar weken voor de openstelling is het mogelijk om uw subsidieaanvraag in het eLoket in concept klaar te zetten. Zorg dat uw aanvraag compleet is, want alleen complete aanvragen neemt RVO.nl in behandeling. Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2016 en het eLoket vindt u op mijnrvo.nl.

Meer informatie?

  • Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm! Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling.
  • SDE+ Staatcourantpublicaties vindt u op Officiële bekendmakingen
  • De najaarsbrochure van SDE+ volgt eind augustus.
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Heineken Nederland

Een van de vormen van hernieuwbare energie waarvoor u een SDE+ subsidie kunt krijgen is voor de zonnepanelen op uw dak. Een voorbeeld daarvan zijn acht distributiecentra van Heineken Nederland. Het bedrijf liet hiervoor 12.000 zonnepanelen installeren die gezamenlijk een vermogen van 3 MWp opleveren. De zonnepanelen dekken 75 procent van het energieverbruik.

De zonnepanelen liggen op de distributiecentra van Heineken Groothandel in Amsterdam, Houten, Oss, Drachten, Etten-Leur, Rotterdam, Heerlen en Deventer. ‘Driekwart van onze energie wekken we hiermee op, de overige 25 procent kopen we groen in’, vertelt Jeroen Corver, directeur Heineken Groothandel.

Schone distributie in de stad

De zonnepanelen wekken niet alleen duurzame energie op voor de centra, maar ook voor het vervoer. ‘De stroom gebruiken we rechtstreeks voor het opladen van de accu’s van elektrische vrachtwagens. We hebben momenteel al twee elektrische vrachtwagens rijden – één in Amsterdam en één in Rotterdam. Volgend jaar nemen we er nog eens acht in gebruik. Ons doel is 0-emissie vervoer in 2020 in de Randstad’, aldus Corver.

Zonnepanelen met subsidie SDE+

‘We hebben sinds 2010 al 15 vestigingen van Heineken in binnen- en buitenland van zonnepanelen voorzien. We kijken altijd eerst of de daken geschikt zijn voor een zonne-installatie. Daarnaast voeren we haalbaarheidsstudies uit of het financieel rendabel is. Pas als dat er goed uitziet, gaan we verder en bekijken we welke subsidie in aanmerking komt. Bij dit project is in 2014 voor alle acht distributiecentra afzonderlijk SDE+ subsidie aangevraagd. We hebben daarover nauw overleg gevoerd met RVO.nl.’