Kennissessie Platform Duurzame Huisvesting op Vakbeurs Energie – WTC ‘World Trade Center Schiphol’


Van 4 t/m 6 oktober vindt in de Brabanthallen de Vakbeurs Energie plaats: drie dagen in het teken van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op 6 oktober, de laatste dag van de beurs, verzorgt het Platform Duurzame Huisvesting de kennissessie WTC  ‘World Trade Center Schiphol’.Over Energie besparen en kwaliteit verbeteren zonder aanpassingen aan gebouw en installaties, maar met resultaatcontract en innovatieve monitoring.

  • Wat levert het op als een onderhoudsbedrijf meer doet dan alleen dagelijks onderhoud en storingen oplossen? Waarom deden ze dat niet veel eerder en hoe organiseer je dat zodat die extra inspanningen wordt gefinancierd, zonder dat het meer kost?
  • Welke innovatieve contractaspecten voor technisch beheer en onderhoud zijn er nodig om dat in samenwerking te realiseren?
  • Hoe wordt met intelligente energie en performance monitoring het functioneren van installaties en gebouw gecontroleerd, geanalyseerd, verbeterd en voor de langere termijn geborgd?

Het World Trade Center Schiphol Airport heeft met een innovatief Programma van Eisen haar technische beheer en onderhoud significant weten te verduurzamen (zie interview). Het uitgangspunt? Een aanpak gericht op glasheldere afspraken (ISSO 102) en objectieve monitoring (ISSO 103), zodat managementinformatie uit het onderhoudsproces wordt verkregen. Resultaat: gegarandeerde energiebesparing en comfortverbetering voor gebouw en gebruiker. Twee uitgangspunten die soms lijken te conflicteren. Een hele uitdaging dus om hier bij de gezamenlijke contractimplementatie prestatie-eisen binnen de samenwerking voor te formuleren. Dit is gelukt en heeft geresulteerd in een resultaatcontract voor het beheer en onderhoud van alle installaties. De door de onderhoudspartij gegarandeerde energiekostenbesparing is in dit resultaatcontract de motor waar vanuit alle aanvullende inspanningen voor kwaliteitsverbetering worden gefinancierd. Per saldo dus geen extra kosten en de winst is energiebesparing, kwaliteits- en comfortverbetering.

ISSO

Deze case is gebaseerd op de nieuwe aanpak van Duurzaam Beheer en Onderhoud van kennisinstituut ISSO en recent door Engie, Priva en Halmos adviseurs ontwikkelde intelligente monitoring- en foutdiagnosetools, zoals de Energy Navigator en DiagnosTX (nu Priva BI Metrics).

Doorzettingsvermogen, lef om je nek uit te steken en wederzijds vertrouwen tussen opdrachtnemer, adviseur en opdrachtgever zijn hierbij essentieel. Maar het resultaat na 1 jaar mag er al zijn, een energiebesparing van ruim 10% op het totale energiegebruik van het gebouw. Een resultaat dat in het tweede contractjaar nog verder blijkt te verbeteren! Graag delen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur hun ervaringen en inzichten vanuit hun aanpak tot nu toe.

Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband tussen branche-, koepel- en kennisorganisaties die gezamenlijk de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland helpen versnellen. Het Platform brengt daarom projecten, publicaties of instrumenten onder de aandacht die zich onderscheiden door uitzonderlijke samenwerkingen of prestaties t.b.v. verduurzaming.

Sprekers

Dhr. A (Arie) Kraaijenoord, Technisch manager World Trade Center – Schiphol Airport, Schiphol Real Estate

Drs. E.G. ( Ed) Rooijakkers, Adviseur, Halmos Adviseurs

Dhr. Ing. P.A. (Bert) Elkhuizen, Business developer, ENGIE

 

Wanneer: donderdag 6 oktober van 15.00 – 15.45 uur
Waar: Energie Theater, hal 4

 

Meer informatie is te vinden op de website van Vakbeurs Energie.