Hulp voor gemeenten bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed


Verduurzamen van vastgoed is een wens en een noodzaak voor veel gemeenten. Ze besparen niet alleen op kosten en CO2-uitstoot. Ze komen ook tegemoet aan wettelijke verplichtingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) introduceert ‘EPC-facilitators’: onafhankelijke deskundigen die gemeenten kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en aanbesteding van Energieprestatiecontracten (EPC’s). En lanceert een nieuwe whitepaper met praktijkvoorbeelden en een handige Infographic.

In Nederland staat ongeveer 90 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed. In veel gevallen is sprake van matige onderhoudskwaliteit, hoge energiekosten en inefficiënt gebruik. Kortom: hier ligt een groot besparingspotentieel. Veel gemeenten hebben de ambitie om hun gebouwen te verduurzamen. Zij kunnen dit zelf doen, maar ze kunnen ook afwegen of aanbesteden een optie is. Zeker als de gemeente onderhoud wil uitbesteden, is koppeling met energie efficiency handig. Dit kan door EPC’s te sluiten met beheer- en onderhoudsbedrijven, zogeheten Energy Service Companies (ESCo’s). Gebouweigenaren kunnen op deze manier energie, CO2 en kosten besparen en de ESCo kan meteen voldoen aan wettelijke verplichtingen uit EPBD (energielabel, installatiekeuringen, aircoregeling), EED (energie audits), Wet Milieubeheer en het Nationaal Energie Akkoord. Met een ESCo kunnen gemeenten hun gebouwen budgetneutraal verduurzamen en hebben zij ‘wel de lusten, maar niet de lasten’.

Deskundige hulp

Voor veel gemeenten is de afweging om werkzaamheden uit te besteden lastig en zijn de voorbereiding en aanbesteding via een EPC complex en tijdrovend. Ze kunnen bij dit traject goed deskundige hulp gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verzamelen van vastgoeddata, opstellen van goede business cases, zoeken van financieringsmogelijkheden en voor juridische aspecten rondom een Europese aanbesteding. De inzet van deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators helpt, zo blijkt in een tiental Europese landen, zowel in de publieke als in de private sector. Reden waarom RVO.nl deze experts nu ook introduceert in Nederland.

RVO.nl start met een pool van drie EPC-facilitators. Zij zijn ‘geselecteerd’ op basis van hun kennis, hun ervaring in de publieke sector plus een lijst met criteria die in het kader van het Europese GuarantEE programma zijn ontwikkeld. De EPC-facilitators zijn onafhankelijk en kunnen gemeenten ter zijde staan met energetische, financiële, juridische en aanbestedingstechnische kennis. Ook kunnen zij het interne communicatie- en besluitvormingsproces bij gemeenten begeleiden en werken ze aan een goede relatie tussen gemeenten en ESCo’s.

Meer informatie

  • Nederland wordt binnen Europa gezien als ‘groeimarkt’ als het gaat om EPC’s en ESCo’s. Medio 2016 waren er bij RVO 57 EPC’s bekend, 28 in de publieke en 29 in de private sector. Er zijn ca. 40 bedrijven bekend die ESCo-diensten aanbieden.
  • nl werkt aan de versnelling van verduurzaming van publiek en commercieel vastgoed door middel van de inzet van EPC’s, ESCo’s en EPC-facilitators in opdracht van het Ministerie van BZK en de VNG en het Europese programma GuarantEE, onderdeel van Horizon2020.
  • Heeft u interesse in het werken met EPC’s? Raadpleeg dan de Leidraad Energieprestatiecontracten en de Leidraad Aanbesteden. In oktober publiceert RVO.nl ook een vierde Whitepaper met praktijkvoorbeelden. Daarin leest u tot in detail hoe negen EPC’s tot stand zijn gekomen. Een infographic illustreert dit proces overzichtelijk. Alle informatie vindt u op rvo.nl/esco en www.rvo.nl/epc-facilitators.
  • Op de hoogte blijven van het Europese GuarantEE project? Op guarantee-project.eu vindt u informatie, rapporten, een database met best practices en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
  • Meteen in contact met een EPC facilitator? Op onze website vindt u binnenkort meer informatie over de EPC facilitators uit de ‘pool’ (de pool kan later worden uitgebreid). Gemeenten moeten de facilitators zelf betalen.
  • Contactpersonen RVO.nl: Irma Thijssen, Selina Roskam, Thomas Piessens, Patrick Folmer.