WKO-systeem op Oosterdokseiland heeft ideale mix van afnemers


Het laatste, grote bouwwerk op het Oosterdokseiland in Amsterdam wordt het komende jaar ontwikkeld. Ook dit zeer duurzame gebouw krijgt een aansluiting op het WKO-systeem ter plekke, dat ook alle andere gebouwen op het eiland van duurzame warmte en koude voorziet. De drie doubletten hebben nog capaciteit voldoende, juist omdat met die laatste ontwikkeling al rekening is gehouden. Het mooie van Oosterdokseiland is dat het WKO-systeem een ideale mix van klanten kent: kantoren, een hotel, horeca, een school en particuliere woningen.

Dit bericht verscheen eerder op Gebruikersplatform Bodemenergie

Zakelijke en particuliere klanten

Voor ENGIE Energy Solutions, exploitant van het WKO-systeem op Oosterdokseiland, is de installatie een showcase, zo vertelde contractmanager Patrick Keij tijdens het seminar op 28 september jongstleden. Patrick is met zijn team verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het systeem. Hij heeft de taak om de 15 zakelijke en 163 particuliere klanten elke dag tevreden te houden. Daarvoor staan drie doubletten tot zijn beschikking die maximaal 750 m3 per uur naar boven pompen. Er staan 5 warmtepompen opgesteld met in totaal 6 MW verwarmingsvermogen en 5 MW koelvermogen. Als back-up is er een bio-olieketel van 5 MW beschikbaar. ‘In de eerste jaren, toen de bouw zich nog aan het uitbreiden was , konden we nog geen optimale rendementen realiseren. Nu zitten we op een hele mooie Per van 3,95. Oftewel, voor elk deel elektriciteit dat we erin stoppen krijgen we 3,95 delen energie uit het systeem.’

Dagelijks optimaliseren

ENGIE Energy Solutions werkt nog elke dag aan het verder optimaliseren van het WKO-systeem. ‘Zo hebben wij op een bepaald moment besloten om er een kleine warmtepomp van 750 kW bij te plaatsen. Deze hebben we ingezet om specifiek ook bij een kleine warmtevraag probleemloos te kunnen draaien. Met alleen warmte- pompen voor grote vermogens kun je erg lastig met hoge rendementen draaien. Die kleine warmtepomp is een hele slimme zet, omdat hij vaak de basisvraag aan kan en het primaire energieverbruik omlaag is gegaan.’ Patrick Keij is ook erg tevreden over de moderne regeltechniek en de gekoppelde monitoring. “Voor een goede exploitatie moet je er bovenop zitten. Wij hebben daarvoor een dashboard “eSight” dat voor diverse waarden zeer exact aangeeft hoe het systeem presteert. Dat zien wij meteen via de kleuren rood, oranje en groen, wanneer de rendementen respectievelijk slecht, voldoende of goed zijn. Zo kunnen we het systeem steeds verder optimaliseren.

Zorgeloze en stabiele levering

Voor de gebruiker, in dit geval Eric Duiker, hoofd huisvesting & facilitair beheer van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, is het WKO-systeem vrijwel zorgeloos. Zijn’ conservatorium op het Oosterdokseiland is in 2008 aangesloten op het WKO-systeem en kent voor wat betreft de energielevering weinig problemen. ‘Onze ervaringen zijn op dat gebied positief. Zo is de aanvoertemperatuur stabiel en zijn er vrijwel geen storingen in de toevoer. Wat wij als conservatorium als een lastig probleem ervaren, is het stabiel houden van het binnenklimaat. De keuze voor levering van warmte en koude in combinatie met ons klimaat afgiftesysteem maakt het moeilijk om de vochtbalans in de hand te houden. En voor de vele muziekinstrumenten is dat essentieel. In de afgelopen jaren hebben we dat probleem nog niet kunnen oplossen. Wij denken dan ook dat een WKO een prima duurzame energievoorziening is voor kantoren en ‘gewone’ onderwijsgebouwen, maar mogelijk niet voor gebouwen met bijzondere klimaateisen’, aldus Duiker.

Volwaardige gesprekspartner

Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie, haakte meteen in op het verhaal van Duiker. Zijn ervaring is dat flink wat eindgebruikers een uitdaging hebben als het gaat om het met elkaar in evenwicht brengen van het WKO-systeem en het klimaatsysteem. Het gebruikersplatform is er juist voor om eindgebruikers daarin te ondersteunen. Zo zijn er modelcontracten, voorbeeldprojecten waaruit lessen te trekken zijn en bijeenkomsten waar gebruikers ervaringen uitwisselen. ‘Wij willen alles doen om de kennis bij eindgebruikers te vergroten, zodat zij een volwaardige gesprekspartner zijn zodra ze met hun technisch dienstverleners in gesprek gaan. Daarnaast werken wij hard aan een eenduidig en algemeen geaccepteerd beoordelingskader. Als dat er is, kunnen we prestaties van WKO-systemen echt met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken.’

Beeld conservatorium-amsterdam: Flickr / Román Emin