Energie-audit leidt tot forse energiebesparing


De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Uit concrete ervaringen blijkt dat grondige energie-audits kunnen leiden tot 10 – 40% besparing op energieverbruik en -kosten.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl

De energie-audit houdt in hoofdlijnen in dat grote ondernemingen hun energieverbruik in kaart brengen en maatregelen bedenken om daarop te besparen. Deze aanpak lijkt op de inspanningen die volgen op de Meerjarenafspraak (MJA) tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven en de bijbehorende energie-efficiëntieplannen (EEP’s). Veel organisaties hebben hiervoor zeer concrete stappen gezet in energiebesparing.

Energie-audit loont

Op basis van deze eerdere ervaringen valt met zekerheid te stellen dat een energie-audit altijd loont. Een energie-audit biedt altijd winst als u het grondig aanpakt en bereid bent om de besparingsmaatregelen ook echt uit te voeren. In de industrie loopt de besparing op van 10 tot 25% en soms zelfs tot 40% in 8 jaar tijd. Bij gebouwen is dit 15 tot 25%. Reducties die ook terug te zien zijn op de energierekening.

Snelle winst

Ondernemingen die nog niet begonnen zijn met energiebesparing, kunnen vrij gemakkelijk winst boeken. Eenvoudige maatregelen kunnen al direct veel opleveren. Denk aan:

  • het opnieuw (beter) instellen van koeling, verwarming en ventilatie
  • het automatisch uitschakelen van verlichting met detectieschakelaars
  • het afschakelen van machines die niet gebruikt worden
  • het voorkomen van tocht
  • het schoonmaken en repareren van apparaten

Deze maatregelen hoeven niet duur te zijn en leveren een aardig budget op om vervolgmaatregelen te financieren.

Mogelijke vrijstelling

Ondernemingen die deelnamen aan een MJA en ondernemingen die een ISO 50001 of ISO 14001 + 14051 certificaat hebben, hoeven geen EED-audit uit te voeren. Om te zien of de energie-audit voor uw onderneming van toepassing is, kunt u het stappenplan doorlopen.

Heeft uw bedrijf een keurmerk? Dan heeft u geen automatische vrijstelling. Bekijk in de factsheets op de website in hoeverre de verschillende keurmerken tegemoet komen aan de vereisten van een EED-audit. RVO.nl adviseert het bevoegd gezag om ondernemingen die deze keurmerken hebben, vrij te stellen van de EED-auditplicht.

Energie-audit EED

De EED stamt uit 2012. Verschillende Europese landen hebben de richtlijn omgezet in wetgeving, maar Nederland loopt achter op schema. Bedrijven hebben in juli 2016 een brief ontvangen om hen te wijzen op de auditverplichting.