Bouwend Nederland


Bouwend NederlandBouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen.

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. De vereniging werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doet Bouwend Nederland we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Website: www.bouwendnederland.nl
Contactpersoon: Helen Visser