Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten


De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) stelt het belang van een gezond binnenklimaat voorop en lobbyt om invulling te geven aan de missie: ‘gezonde binnenlucht voor iedereen’. De VLA vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. De vereniging is actief in normcommissies en wordt betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving. De VLA zorgt voor informatieverstrekking naar en kennisuitwisseling tussen de leden.

Tenslotte onderhoudt de VLA in het belang van haar leden contacten met kennisinstituten, belangenorganisaties en ministeries. Op Europees niveau wordt samengewerkt met de Europese belangenorganisatie voor ventilatie Eurovent. VLA is één van de 45 brancheorganisaties van FME, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.200 technologische bedrijven in Nederland aangesloten zijn.

Website: https://www.platformbinnenlucht.nl/