BuildUpSkills werkconferentie

De vraag naar verduurzaming van de gebouwde omgeving stijgt. Succesvolle verduurzaming vraagt om up-to-date vakmanschap! BuildUpSkills heeft met steun van de EU onderzocht wat die update betekent voor de bouw- en installatiesector. Graag delen wij deze resultaten met u. Daarom organiseert BuildUpSkills op 7 oktober 2014 een werkconferentie.

Facility manager belangrijk voor een duurzaam Nederland

Facility managers spelen een belangrijke rol in en bij het duurzaamheidsbeleid van organisaties. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 300 facility managers naar duurzaam facility management (FM) in Nederland. Van de respondenten geeft 69% aan duurzaamheid opgenomen te hebben in hun FM-beleid en de meeste respondenten zien zichzelf als adviseur bij duurzaamheidsmaatregelen.

Bodemmonitoring brengt rendement WKO-systemen in beeld

In Utrecht slaan kennisinstellingen, bedrijven, de gemeente en de provincie Utrecht de handen ineen om op een wereldwijd unieke manier de prestaties van warmte- en koudeopslagsystemen te verbeteren. In verschillende gebieden wordt ondergronds een driedimensionaal glasvezelnetwerk aangebracht dat door de seizoenen heen de temperaturen in de bodem meet.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014

De Dutch Green Building Council heeft sinds 8 september 2014 een nieuwe beoor­delingsrichtlijn: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011. De nieuwe versie is duidelijker en gebruiksvrien­delijker geworden. Daarnaast zijn nieuwe functies toegevoegd.

NVDO Sectie Sog Ontbijtbijeenkomst Duurzaam, Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

NVDO Sectie SOG organiseert op vrijdag 10 oktober a.s. een ontbijtbijeenkomst bij WTC Schiphol Airport. Een fantastische omgeving, waar duurzaam beheer en onderhoud met succes is geïmplementeerd én een omgeving waar het zelfs ’s morgens vroeg levendig is. Thema van deze 5e inspirerende ontbijtsessie op het gebied van Duurzaam Beheer en Onderhoud is: Duurzaam Beheer en Onderhoud, gereed maar hoe nu verder?

VGM NL Lustrum Congres

Op 25 september organiseert Vastgoed Management Nederland een Lustrum congres in Artis Amsterdam. Het programma heeft een snel en inspirerend karakter met tal van interessante tafelgasten. Tijdens ‘Onderzoek aan tafel’ rapporteren de deelnemers onderzoeksresultaten en reageren op wat ter tafel komt. Aan ‘Markt aan tafel’ brengen de deelnemers hun eigen visie en ideeën in en reageren op wat ter tafel komt. Het plenaire middagprogramma wordt in stijl afgesloten.

BuildUpSkills

Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om up-to-date vakmanschap! Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de komende jaren een grote vlucht. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken.

NVDO vraagt uw medewerking!

Uw medewerking is zeer gewenst! Hoe staat de Nederlandse Industrie ervoor, wat zijn de kengetallen en welke visie wordt nagestreefd? NVDOBinnen de NVDO Benchmark wordt wetenschappelijk gekeken naar diverse topics die binnen het vakgebied spelen. Hoe staat de Nederlandse Industrie ervoor, wat zijn de kengetallen en welke visie wordt nagestreefd?

Column Rob van Bergen: Zon zoekt … kwaliteit!

Met deze ietwat flauwe zinspeling (gepikt bij Natuur & Milieu voor een collectieve inkoopactie van zonnepanelen) heb ik toch even uw aandacht gevangen. Want we kunnen de zon toch kwaliteit niet ontzeggen. Een betrouwbare energiebron die miljarden jaren meegaat, wat wil je nog meer! Terecht dat we die bron steeds meer inzetten, vooral ook om individueel minder afhankelijk te worden van allerlei instabiele regimes van energiebedrijven (ja, ze hebben mij nog niet helemaal van hun goede intenties overtuigd, dat leest u goed).

Unica ontvangt als eerste WKO-erkenning Bodem+

Bedrijven die zich bezighouden met warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) zijn vanaf 1 oktober 2014 verplicht om een Bodem+ erkenning te hebben. Nadat Unica in mei 2014 als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd werd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van deze bodemenergiesystemen, heeft het bedrijf nu ook als eerste de overheidserkenning van Bodem+ ontvangen.

Rijk voorop bij nieuw leven voor kantoren

Het verdwijnen van rijkskantoren heeft gevolgen voor regionale werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Nieuwe functies voor leegkomende panden geven weer een impuls aan een wijk, gemeente of regio. Verder levert het transformeren van elk pand ook werkgelegenheid in de bouw op.