Google investeert driehonderd miljoen in energie-efficiënt datacenter

Google gaat driehonderd miljoen euro extra investeren in het datacenter van Saint-Ghislain in België. Het datacenter van Saint-Gislain is wereldwijd het eerste datacenter van Google dat geen elektrische koeling gebruikt. Werkgelegenheid In april 2007 kondigde Google aan dat het tweehonderdvijftig miljoen euro ging investeren in een energie-efficiënt datacenter in Saint-Ghislain. Het terrein neemt in totaal vijfentachtig hectare in beslag. Meer dan tweeduizend mensen van meer dan vijfentachtig bedrijven (waarvan de meeste uit België) leverden een bijdrage aan het project. Sinds 2010 is het datecenter operationeel. Nu beslist Google om driehonderd miljoen extra te investeren. Tijdens het bouwen van het nieuwe project zullen er driehonderd à driehonderdvijftig mensen aangenomen worden. Hoeveel mensen er uiteindelijk aan de slag kunnen, is volgens het management van Google voorlopig nog niet duidelijk. Koeling met water uit kanaal Het datacenter bedient Google-gebruikers over de hele in […]

Verplichte certificering voor bodemenergie in de maak

Per 1 juli 2013 is certificering van bodemenergiesystemen verplicht. Dit blijkt uit een officiële bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Staatscourant. Certificering Onderdeel van het wijzigingsbesluit voor bodemenergiesystemen is een verplichte certificering voor bepaalde werkzaamheden aan het bovengrondse deel (de energiecentrale) en het ondergrondse deel van open en gesloten bodemenergiesysteem. Deze verplichte certificering zal ook van toepassing worden op een warmtepompsysteem in een woning met een gesloten bodemwarmtewisselaar. Robuust en betrouwbaar Doel van de erkenningsplicht is waarborgen dat bodemenergiesystemen robuust en betrouwbaar zijn en daadwerkelijk energiebesparing opleveren. Na invoering van de erkenningsplicht geldt een overgangsperiode van 1 jaar, dus in principe mogen alleen gecertificeerde bedrijven ná 1 juli 2014 werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen. KBI en SIKB De stichtingen KBI (met de BRL 6000-21 “Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen”) en SIKB (BRL 11000 – […]