Transformatie en duurzaamheid

De omvang van leegstand in kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed neemt toe. In sommige gevallen is transformatie een goede oplossing. En dat kan ook duurzaam. RVO heeft een Toolbox beschikbaar, een Expertteam, een Juridische Expertpool en diverse voorbeelden.

Duurzaamheidscertificaat voor Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft als eerste museum ter wereld het BREEAM-NL In Use duurzaamheidscertificaat met een score ‘Very Good’ ontvangen voor gebouw, beheer en gebruik. Een bijzondere prestatie. Een duurzaamheidscertificaat in een bestaand gebouw is al een flinke opgave, maar de eisen die er aan een wereldberoemd museum worden gesteld zijn extra complex.

Nieuwe MVO-balans in de lucht

Stichting Stimular lanceert de geheel vernieuwde MVO-balans. Met dit online instrument maken bedrijven en organisaties in een handomdraai een dashboard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Stimular heeft de MVO-balans ontwikkeld omdat er een groeiende behoefte is om MVO behapbaar en meetbaar te maken.

Succesvolle projecten als inspiratie in WKO-tool

Warmte- koudeopslag (WKO) is een bewezen duurzame en rendabele techniek om gebouwen te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. De onlangs aan de WKO-tool toegevoegde sterprojecten zijn hier goede voorbeelden van. De webapplicatie ‘WKO Tool Nederland’ is sinds eind 2010 beschikbaar. Hiermee kunnen woningeigenaren en bouwprojectontwikkelaars een quickscan uitvoeren om de mogelijkheden te onderzoeken van warmte- koudeopslag voor elke willekeurige locatie in Nederland.

Verdienen aan duurzaam gemeentelijk vastgoed

Investeren in energiemaatregelen in gemeentelijk vastgoed levert jaarlijks honderden miljoenen euro’s op. De gemeente realiseert duurzame ambities en geeft het goede voorbeeld. En er is meer. ‘Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is gewoon een goede business case’, zegt wethouder Mark Pol (VVD) van financiën in Almere in het blad Binnenlands Bestuur. Lees het volledige artikel.

Facility management marktonderzoek 2014

Waar staat facility management in 2014? Welke trends en ontwikkelingen zien facilitaire professionals? Welke rol speelt technologie? En welke ambities hebben facilitaire organisaties en aanbieders op gebied van MVO? Allemaal vragen die worden beantwoord in het facility management marktonderzoek dat beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) in samenwerking met organisatieadviesbureau Twynstra Gudde verricht.

Herziene energielabel voor utiliteitsbouw verplicht per 1 juli

De verplichtingen voor het energielabel utiliteitsbouw veranderen, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien. Het energielabel is vanaf 1 juli 2014 ook verplicht voor nieuwe utiliteitsbouw bij oplevering. Daarnaast moeten in publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m2 het energielabel op een zichtbare plek hangen. Voor publieke gebouwen >500m2 geldt deze afficheringsplicht als deze over een energielabel beschikken.

Gaswarmtepompen: Onbekend maar efficiënt

Gaswarmtepompen zijn een uitstekende manier om gebouwen te verwarmen of te koelen en ook een technologie die veel te weinig bekendheid geniet. De TVVL, de vereniging die kennis verzamelt en deelt over gebouwgebonden installaties, netwerkbeheerder Alliander en TNO presenteerden onlangs de resultaten van een Technologiecluster (TC) rond gaswarmtepompen: “Als je slim gebruik maakt van de mogelijkheden, dan kun je aanzienlijke besparingen bereiken.”

Onderzoek over nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw

In 2015 treedt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw in werking. Het is belangrijk dat de communicatie over dit nieuwe stelsel zo goed mogelijk verloopt. Daarom wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met het Instituut voor Bouwkwaliteit weten hoe gemeenten, bouwbedrijven en opdrachtgevers tegenover deze nieuwe manier van werken staan en op welke manier u met de invoering ervan geholpen kunt worden. Het beantwoorden van de vragen zal maximaal 10 minuten van uw tijd […]