Doe ook mee aan de Dutch Green Building Week

Van 22 t/m 26 september vindt alweer de vierde editie van de Dutch Green Building Council plaats. Verspreid door het gehele land vinden activiteiten plaats op het gebied van duurzaam bouwen. Doel is om Nederland te inspireren om actief aan de slag te gaan met duurzaam bouwen en ontwikkelen.

ISSO 40 jaar: The next generation en co-creatie staan centraal

2014 is een bijzonder jaar. Want dit jaar kan de installatiesector zijn toekomst bepalen. Pakken we de vele kansen die voor het oprapen liggen? Kansen in bijvoorbeeld opleiding, kwaliteitsborging, vergrijzing, ICT en co-creatie? 2014 is ook een bijzonder jaar omdat uw kennisinstituut ISSO, opgericht door de installatiesector, 40 jaar bestaat.

PDH Actief op Provada 2014

FMN was sponsor van het FM Square en heeft het mogelijk gemaakt dat Selina Roskam woensdagmiddag de bezoekers van het plein heeft kunnen bijpraten over groene huurcontracten. In een sneltreinvaart lichtte ze de twee instrumenten van het Platform Duurzame Huisvesting toe die interessant zijn voor de huurders, namelijk de Greenlease Menukaart en het Greenlease Dashboard.

Opinie: Einde aan uurtje factuurtje

Christine van Oeveren – ESCo’s ontzorgen de opdrachtgever en zorgen voor een verschuiving van de verantwoordelijkheid naar de opdrachtnemer, de ESCo. Voor het afstuderen aan de TU Delft heb ik een afstudeerscriptie geschreven met de titel: ‘Hoe er meer en betere ESCo-projecten op de Nederlandse markt kunnen komen.’ Hieronder staan een aantal van de meest opvallende conclusies.

Inspiratieboek Duurzame kantoren

SBRCURnet heeft het Inspiratieboek Duurzame kantoren gepubliceerd. Het boek toont door middel van 15 voorbeelden aan dat duurzaam bouwen al lang geen utopie meer is, maar concreet wordt toegepast. Duurzame gebouwen leveren ook meerwaarde, die door steeds meer projectontwikkelaars wordt onderkend. Naast projectbeschrijvingen staan in het boek interviews met verschillende betrokkenen, zoals opdrachtgevers, architecten en bouwers. Hun ambities en inspiratiebronnen komen daarbij aan bod.

NVDO Sectie Sog bijeenkomst Structurele onbalans Warmte Koude Opslag

NVDO Sectie Onroerend Goed organiseert op 30 juni 2014 a.s. een bijeenkomst bij de Technische Universiteit Eindhoven. De universiteit heeft sinds haar oprichting haar eigen campus in het centrum van Eindhoven. De TU/e is een internationaal vooraanstaande, in engineering, science & technology gespecialiseerde universiteit, die een bijdrage wil leveren aan de oplossing van de grote vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Congresdeelnemers buigen zich over Wijzigingsbesluit alternatieve legionellapreventie

Terwijl de Tweede Kamer op 11 juni a.s. met de minister van Milieu en Infrastructuur overleg voert over een bredere inzet van alternatieve technieken, buigen de aanwezigen van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken zich over het Wijzigingsbesluit in verband met die technieken. “Haast is geboden, want we kunnen nog tot 16 juni a.s. commentaar geven op het concept Besluit tot wijziging van het Drinkwaterbesluit”, aldus congresvoorzitter Eric van der Blom.

Workshop 5 juni: Energiebesparing met prestatiecontracten

Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Prestatiecontracten blijken hierbij een goed middel om afspraken vast te leggen over energiebesparing. In prestatiecontracten kunnen ook prestatie-indicatoren worden vastgelegd over gebruikerstevredenheid, het binnenmilieu, en onderhoud en beheer van gebouwen. De Menukaart Prestatiecontracten biedt voor zowel de opdrachtgever als de uitvoerende partij hiervoor een raamwerk.

Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren.

NVDO Cursus: BIM voor Beheer en Onderhoud

BIM is een werkmethode waarbij zoveel mogelijk eigenschappen van een bouwwerk in een samenhangend model worden geplaatst. Dit kan gaan om geometrie, fysieke eigenschappen zoals materiaalgebruik en analytische eigenschappen bijvoorbeeld energieverbruik. Tijdens deze eendaagse kennismakingscursus met BIM wordt ingezoomd op de gebruikseigenschappen Onderhoud en Gebruiksgegevens.