BREEAM-certificaat voor Stadshart Amstelveen

Stadshart Amstelveen ontvangt BREEAM-duurzaamheidscertificaat voor de bouw en het beheer van het winkelvastgoed. BREEAM Het BREEAM-certificaat werd op 19 april jl. door wethouder Jan-Willem Groot van de gemeente Amstelveen overhandigd aan Carlo Verlaan, technisch manager van het winkelcentrum. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationaal erkende beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau de onderzochte nieuwbouw of groot renovatieproject heeft. Duurzaam vastgoed Hiermee laat het […]

Google investeert driehonderd miljoen in energie-efficiënt datacenter

Google gaat driehonderd miljoen euro extra investeren in het datacenter van Saint-Ghislain in België. Het datacenter van Saint-Gislain is wereldwijd het eerste datacenter van Google dat geen elektrische koeling gebruikt. Werkgelegenheid In april 2007 kondigde Google aan dat het tweehonderdvijftig miljoen euro ging investeren in een energie-efficiënt datacenter in Saint-Ghislain. Het terrein neemt in totaal vijfentachtig hectare in beslag. Meer dan tweeduizend mensen van meer dan vijfentachtig bedrijven (waarvan de meeste uit België) leverden een bijdrage aan het project. Sinds […]

Verplichte certificering voor bodemenergie in de maak

Per 1 juli 2013 is certificering van bodemenergiesystemen verplicht. Dit blijkt uit een officiële bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in de Staatscourant. Certificering Onderdeel van het wijzigingsbesluit voor bodemenergiesystemen is een verplichte certificering voor bepaalde werkzaamheden aan het bovengrondse deel (de energiecentrale) en het ondergrondse deel van open en gesloten bodemenergiesysteem. Deze verplichte certificering zal ook van toepassing worden op een warmtepompsysteem in een woning met een gesloten bodemwarmtewisselaar. Robuust en betrouwbaar Doel van de erkenningsplicht is […]