Volg gratis de online cursus energiebewust ondernemen

Bewust omgaan met uw energieverbruik? 15 september aanstaande start de gratis online cursus energiebewust ondernemen. De interactieve onderwijsmethode biedt praktische informatie over energiebesparing en duurzame opwekking. Met behulp van een stappenplan kunt u simpel en gestructureerd de tips toepassen in uw eigen organisatie.

Unica behaalt als eerste bedrijf in Nederland certificering WKO

Unica is het eerste bedrijf in Nederland WKO gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van deze bodemenergiesystemen. Jan-Maarten Elias, directeur Unica Ecopower: “Deze certificering is voor ons een belangrijke stap in het verder professionaliseren van onze integrale dienstverlening op het gebied van bodemenergiesystemen, van ontwerp tot en met beheer en exploitatie.”

GPR Winkel inzetten voor verduurzaming van portefeuille

GPR Winkel is een eenvoudig hulpmiddel om de duurzame prestatie van winkels te kunnen beoordelen. Uit de opname blijkt de huidige kwaliteit en de vaak verrassend eenvoudige verbetermogelijkheden. Door de opzet met referentiegebouwen kunnen complete winkelcentra snel op unitniveau worden beoordeeld. Elke huurder kan zo een op-maat-advies krijgen, voor de verhuurder is duidelijk waar de kansen liggen in herontwikkelingen en onderhoud.

Rendement eigenaren centraal in nieuwe regels bodemenergiesystemen!

Het ontwerpen, realiseren en beheren van duurzame installatiesystemen luistert nauwkeurig. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen (WKO) elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te staan. Dat leidt tot kostbaar verlies van energiepotentie, teleurgestelde klanten en mogelijk ook tot negatieve publiciteit over duurzame energietechnieken.